Mærkningsordning - Bæredygtig jagt

Bæredygtig Jagt er en mærkningsordning, der er et samarbejde mellem Sektion for større jordbrug, Dansk Skovforening, Danmarks Jægerforbund og Herregårdsjægerne.

Hvad er mærkningsordningen?

Mærkningsordningen ejes af Bæredygtig Jagt, der er et samarbejde mellem Sektion for større jordbrug, Dansk Skovforening, Danmarks Jægerforbund og Herregårdsjægerne.
Driften og administrationen af mærkningsordningen varetages af Bæredygtig Jagt via et sekretariat i Danmarks Jægerforbund.

Bæredygtig Jagt er udfærdiget af Danmarks Jægerforbund efter mærkningsordning for opdræt- og udsætning af fjervildt – Bæredygtig Jagt. Denne vejledning er udarbejdet som hjælp til jagtvæsener og andre aktører på skov- og landbrugsejendomme, der udsætter fasaner, agerhøns eller ænder og som ønsker at være en del af mærkningsordningen. 

Mærkningsordningen Bæredygtig Jagt er et instrument for både større og mindre jagtvæsener og andre aktører til at erklære, at de overholder de lovgivningsmæssige og etiske retningslinjer, der er opstillet for udsætning af fjervildt og samlet i dette dokument. Desuden vil mærkningsordningen være et forum for ”best practise”.

Mærkningsordningen følger de jagtetiske regler og i hovedtræk principperne i ”Interne retningslinjer vedr. opdræt, udsætning og jagt på ænder, agerhøns og fasaner” udarbejdet i maj 2000 af Tolvmandsektionen, Dansk Skovforening og Danmarks Jægerforbund.

I retningslinjerne står:”Retningslinjerne er ledetråde, der løbende skal tilpasses de konkrete forhold, og må således ikke blive en endegyldig facitliste for den enkeltes jagtmoral og forpligtelse til at forbedre og beskytte sit jagtrevir generelt”.

De jagtetiske regler er udarbejdet af Danmarks Jægerforbund i samarbejde med Vildtforvaltningsrådet og Naturstyrelsen. Du kan læse om de jagtetiske regler her.

Se vejledning og vilkår for tilmelding til mærkningsordingen her.

Vil du være med i mærkningsordningen?

De ejendomme/jagtvæsener der ønsker, at indgå i mærkningsordningen kan hente blanketten her.

Udfyldte og underskrevne skema indsendes til nedenstående: 

Danmarks Jægerforbund
Att. Mærkningsordningen
Molsvej 34
8410 Rønde
Eller pr. e-mail: di@jaegerne.dk

Danmarks Jægerforbund vil herefter fremsende diplom samt et mærkningsordnings-klistermærke.

Medlemmer af Mærkningsordningen

Yderligere information

  • Se Bæredygtig jagt folder her
  • Se indstik vedr. ny mærkningsordning her