Udsætning

På disse sider har vi bestræbt os på at besvare alle de vigtigste spørgsmål om udsætning. Mange kender ikke reglerne på området, og ved kontrolbesøg kan man havne i uheldige situationer med risiko for bøder, hvis man ikke har sin dokumentation i orden.

Tre anvisninger, der altid skal følges

Som ansvarlig for en udsætning skal du altid følge disse tre anvisninger:

 • Uanset mængden af fugle, du sætter ud, skal alle dine udsætninger indberettes til Miljøstyrelsen senest én uge efter udsætning. Indberetningen sker elektronisk her.
 • Alle fugle, der kommer fra opdræt med mere end 100 fugle, skal være fulgt af en informationsskrivelse, som dokumenterer, at besætningen er fundet fri for fugleinfluenza indenfor de sidste to måneder. Uden dette dokument må du ikke sætte fuglene ud. Informationsskrivelsen skal ikke sendes til nogen, men du skal opbevare den i mindst to år fra udsætningstidspunktet. Du skal kunne fremvise den ved kontrolbesøg.
 • Det er et krav, at du foretager optegnelser over udsætningen, herunder dato, sted (angivelse på kort) samt antal og art af de udsatte fugle. Du skal opbevare optegnelserne i mindst to år fra optegnelsestidspunktet. Hent en skabelon til optegnelsen her. Du skal kunne fremvise den ved kontrolbesøg.

Udsætning af vildt i Danmark må kun finde sted med tilladelse fra Naturstyrelsen. Denne regel gælder dog ikke for udsætning af fasan, agerhøne og gråand. Men de skal være udsat senest en måned inden deres jagttid begynder. Her gælder desuden regler om antal pr. ha. – samt ved større udsætning også krav om biotopplan.

Husk, som nævnt herover, at al udsætning skal indberettes.

Et supplement til de vilde bestande

Udsætning af vildt er et supplement til de vilde bestande. Især for agerhønens vedkommende kan man betragte udsætning som et kunstigt åndedræt i de områder, hvor bestandene er så langt nede, at det er problematisk at opretholde levedygtige niveauer.

Når man udsætter vildt, er det vigtigt at udsætningsmetoden præger fuglene til så naturnær adfærd som muligt. Naturnær adfærd øger nemlig det udsatte vildts chancer for at give stedets vildtbestand et løft. På den måde skabes der grundlag for en bæredygtig fremgang i bestanden.

Mere end 100 fugle kræver kursus

Udsætning af mere end 100 fugle kræver, at den eller de ansvarlige for udsætningen har gennemgået et kursus i udsætning af fuglevildt, som er godkendt af Naturstyrelsen.

Danmarks Jægerforbund udbyder løbende disse kurser rundt om i landet. Gå ind på denne side og skriv "Udsætning" i søgefeltet. Så vises de kurser, der er aktuelle i øjeblikket.

Læs mere om udsætning

 • Regler om udsætning af fuglevildt

  Reglerne for udsætning af vildt i naturen er fastsat i BEK nr. 270 om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber.

  Du kan også finde links til de relevante regler og skabeloner for udsætning her.

 • Lovpligtige optegnelser over udsætning af fjervildt

  Personer, der sætter fjervildt ud i naturen, skal foretage optegnelser over udsætningen.

  Disse optegnelser skal indeholde informationer om dato og sted samt art og antal udsatte fugle. Optegnelserne er kun til eget brug, og skal altså ikke indsendes, men opbevares to år fra udsætningstidspunktet. 

  Følgende blanket kan fx anvendes som udgangspunkt for optegnelsen: 
  Hent blanket her som en pdf.

  Vil du hente blanketten som en word-fil, der kan redigeres i på computeren, kan du hente den her.

   

 • Udsætning og etik

  De jagtetiske regler siger om udsætning af vildt:

  • Udsat vildt må hverken af udseende eller i adfærd adskille sig væsentligt fra naturligt vildt.
  • Udsæt aldrig så meget vildt, at det forrykker eller ødelægger revirets økologiske balance.
  • Udsætning af vildtfugle bør foregå så tidligt som muligt.
  • Gråænder udsættes i maj/juni, 4-5 uger gamle.
  • Fasaner udsættes i juli og begyndelsen af august (højst 6 uger gamle), med mindre vejret er meget dårligt. Fasaner må udsættes fra 1. april til 31. august
  • Agerhøns udsættes i august. De må udsættes fra 1. april til 15. august

  Afhængigt af udsætningsmetode er det muligt at udsætte vildtet endnu tidligere end anbefalet i de jagtetiske regler. Både fasaner og agerhøns sættes normalt ud meget tidligere, og ved nogle metoder allerede når kyllingerne er daggamle. Udsætning af gråænder kan, hvis vejret tillader det, ske allerede i 2-3 ugers alderen.

  Det er en fordel at få vildtet ud på terrænet så hurtigt som muligt for at sikre en naturlig adfærd. Men truslen fra rovvildt er naturligvis større, jo tidligere udsætningen sker.

 • Vildtpleje før udsætning

  Man bør kun udsætte agerhøns, hvis bestandene er så langt nede, at de næppe kan opretholde et levedygtigt niveau.

  Udsætning i områder med mere end to par pr. 100 hektar i et område på mindst 400 hektar kan have en negativ effekt på den vilde bestand. Uanset bestandenes niveau bør man – før man griber til udsætning – foretage sig følgende (i prioriteret rækkefølge):

  • Skabe/forbedre habitaten.
  • Opsætte foderautomater for hver 100 meter markvildtstribe.
  • Regulere ræv, krage og skade.
  • Eventuelt sætte fugle ud, hvis der er færre end to par pr. 100 hektar i et område på mindst 400 hektar.
  • Undlade at afskyde flokken længere ned end til syv agerhøns.