Kredsmøde, kreds 2: Fokus rettet mod fremtiden

Der mangler fortsat ikke udfordringer i det midt- og vestjyske; og kampgejsten er intakt. Norbert Ravnsbæk blev genvalgt til hovedbestyrelsen. Læs mere

Stadig ledige pladser på valgmøder

Som medlem har du mulighed for at møde de to formandskandidater til et af fire valgmøder, der afholdes i den kommende tid. Man skal tilmelde sig, og der er stadig ledige pladser. Læs mere

Møder om udsætning af fjervildt

Danmarks Jægerforbund har planlagt en række dialogmøder om udsætning af fjervildt samt jagt på udsat fjervildt. Læs mere

Håndtering af mink i forb.m. COVID-19

Alle mink, som er reguleret i naturen, bør meget gerne indsamles og undersøges. Aflever dem hos den lokale vildtkonsulent. Det gælder mink i hele landet. Læs mere