Uddybende spørgsmål vedr. "nice to have" våben

Venstres Thomas Danielsen har stillet 6 spørgsmål til justitsministeren vedr. de øgede gebyrer på våbentilladelser og de såkaldte "nice to have" våben. I dag kom der svar. Læs mere

Ikke nødvendigvis Natura 2000-områder

Der er ikke nødvendigvis Natura 2000-områder, der udpeges som strengt beskyttede af EU-Kommissionen. DJ’s oprindelige bekymring er dog uændret. Læs mere

Er DOF gået i krig mod jagten i Danmark?

I et debatindlæg i Jyllands-Posten skyder Hans Meltofte fra DOF’s hovedbestyrelse en bredside af mod jagten i Danmark. Debatindlægget rummer en del urigtige påstande, men afspejler ellers DOF’s syn på jagten i Danmark. I bund og grund er foreningen modstander af jagt. Læs mere

Med vildt- og naturkonsulenten i felten

Jakob Bergmann Nielsen tager os en tur med ud i marken - til ét af vores markvildtslaug, som har fået rådgivning til bl.a. pleje af markvildtet. Læs mere