Jagthundeinstruktør

Hvis du vil være jagthundeinstruktør i Danmarks Jægerforbund, skal du først bestå et kursus, der indeholder tre moduler. Du kan blive meget klogere på uddannelsen her. Kurset består af følgende moduler:

  • Jagthundeinstruktør del 1, teoretisk del - Kr. 2.200,- for medlemmer og kr. 3.100,- for ikke-medlemmer
  • Formidlingskursus - kr. 1.100,- for medlemmer og kr. 1.500,- for ikke-medlemmer (kan placeres uafhængigt af de to andre kurser. 
  • Jagthundeinstruktør del 2, faglig del - Kr. 2.200,- for medlemmer og kr. 3.100,- for ikke-medlemmer.

Modulerne er tiltænkt i ovenstående rækkefølge, men af praktiske årsager kan Formidlingskurset også lægges først eller sidst i uddannelsesforløbet som jagthundeinstruktør.

 

Jagthundeinstruktør del 1, teoretisk del

Formålet er at give hundeførere et teoretisk kendskab til, hvordan hunden lærer, hundehjernens opbygning og hvilke læringsformer, der indgår i jagthundens uddannelse.

Jagthundeinstruktør del 2, faglig del

Formålet med kurset er at gøre dig som jagthundeinstruktør i stand til at undervise og vejlede hundeførere i jagtforeningerne. Ved uddannelsens afslutning skal hundeinstruktøren kunne planlægge og gennemføre kurser for hundeførere med henblik på at gøre dem i stand til at uddanne en effektiv jagthund. Kursets primære fokus er uddannelsen af jagthunden til en effektiv apportør, således at jagten udøves på en lovmæssig forsvarlig måde.

Der arbejdes med forståelse for, hvordan hunde lærer, hundehjernens opbygning og til de læringsformer, der indgår i jagthundens uddannelse. Kurset er baseret på den seneste videnskabelige viden om læring og hundeadfærd, og uddannelsen foregår på hundens præmisser.

Alle typer af jagthunde kan uddannes efter kursets metoder - afhængigt af deres individuelle specialer.

Målgruppe og adgangskrav

Eksisterende og kommende trænere, hjælpere og hundefører med tilknytning til en af jagtforeningerne under Danmarks Jægerforbund. Hundefører, der ikke er medlem af Danmarks Jægerforbund kan deltage (bemærk pris og vilkår).

Formidlingskursus

Kurset udgør formidlingsdelen i Danmarks Jægerforbunds jagthundeinstruktør-uddannelse. Kurset stiller skarpt på kursisternes evne og forståelse for, hvordan formidling, instruktion og praktisk indlæring planlægges og gennemføres. På kurserne arbejdes der med undervisning i praksis, så alle kursister prøver at undervise, modtage feedback og give feedback. Dette kursus eller kurset i instruktionsteknik er obligatorisk for gennemførelse af jagthundeinstruktøruddannelsen. 

Du finder de aktuelle kurser og mere information her, hvor du også kan tilmelde dig. Søg på enten jagthundeinstruktør del 1 teoretisk del, jagthundeinstruktør del 2 faglig del eller formidlingskursus.

Alle, der har lyst, kan tilmelde sig kurset. Medlemsskab af Danmarks Jægerforbund er ikke et krav.

Merit

Læs her om reglerne for merit.

Hvis du tidligere har gennemført kurset Instruktionsteknik i forbindelse med en anden instruktøruddannelse i Danmarks Jægerforbund, behøver du  ikke tage Formidlingskurset.

Tilmeld dig jagthundeinstruktør

Du tilmelder dig kurset i vores kursuskalender herunder, hvor du kan se, om der pt. er nogle planlagte kurser. Er årets kurser afholdt kan du efterspørge mere information på kurser@jaegerne.dk, eller rette henvendelse til de regionale uddannelseskoordinatorer