Marknaturplaner

Marknaturplanerne er markvildtlavets plan for, hvilke aktiviteter der skal igangsættes i lavets område. Marknaturplanerne giver også en status på bestanden af agerhøns og harer.

Marknaturplaner er en samlet betegnelse for en samling af digitalt tilgængelige dokumenter, der samler resultater, terrængennemgange og planlagte aktiviteter for det enkelte markvildtslav. 

Det er markvildtrådgiverne, der udarbejder marknaturplanerne i samarbejde med lavet.

De enkelte planer revideres årligt. Derudover udarbejdes en samlet årsberetning, der samler de igangsatte tiltag og resultater fra alle markvildtslav på landsplan. Årsberetningen er under udarbejdelse og vil kunne findes på denne side, når den er færdig.

Herunder kan du finde dit markvildtlavs egen marknaturplan med relevante dokumenter og nyheder. Det er kun lavets medlemmer, der har adgang til planerne.

 • Kreds 4

  Stausø Markvildtlav

 • Kreds 5

  Nørre Aaby Markvildtslav

  Søndersø Markvildtslav

  Særslev Markvildtslav 

 • Kreds 6

  Fjenneslevmagle Markvildtlav

  Svinø Markvildtlav

  Nørre Alslev  Markvildtlav

  Magletving Markvildtlav

  Sømarke Markvildtlav

 • Kreds 7

  Strø Markvildtslav
 • Kreds 8

  Øle Å Markvildtslav

  Tingsted Markvildtslav