Bornholmske Jagtforeningers Rejsekonto.

 

 

D. 14-9-2011.


Bornholmske Jagtforeningers Rejsekonto ( BJR) har som formål at yde
økonomisk støtte til medlemmer af de bornholmske jagtforeninger, der er
optaget i foreningen, i forbindelse med udgifter til rejse til
jagtrelaterede arrangementer.
Som medlemmer kan optages de bornholmske jagtforeninger.

Foreningen har siden oprettelsen for en del år siden hvert år ydet
økonomisk støtte til mange af foreningerne medlemmer.

Et typisk tilskud til et arrangement i Jylland vil beløbe sig til ca. kr.
800,- pr. person.
Der er ydet tilskud til medlemmer der har deltaget i flugtskydning,
riffelskydning, jagthundearbejde, jagthornsblæsning, kurser m.v.
Foreningen udbetaler ca. kr. 4.000,- årligt, hvilket  stort set svarer til
de årlige kontingentindtægter.

Rejsekontoen har en grundkapital på kr. 100.000,- og har idag en formue på
kr. 158.000,00.

Vi vil i bestyrelsen opfordre alle bornholmske jagtforeninger til at melde
sig ind i foreningen. Det koster kun kr. 5,00 pr. medlem.

Der er pt. 11 jagtforeninger, der er medlem af foreningen.

Ansøgning om udbetaling af rejsetilskud skal indsendes til kassereren
senest den 1. oktober.

 


Bestyrelsen består af:


Formand:           Preben Pedersen,   Ibsker Jagtforening.
                            Tlf.  56 49 34 61   /   23 45 76 91      Mail:    ppnx@mail.dk

Kasserer:           Stefan Iversen,   Klemensker Jagtforening. 
                            Tlf.  56 99 90 13     Mail:    fam.granild@mail.dk

Sekretær:          Finn Haagensen,    Østbornholms Jagtforening   
                           Tlf.  56 49 39 50

 

Se referat fra generalforsamling i Bh. Jagtforeningers Rejsekonto d. 9-1-2020 her

Se referat fra generalforsamlingen i Bh. Jagtforeningers rejsekonto maj 2021  her

 

Se vedtægter for Bh. Jagtforeningers Rejsekonto maj 2021 her