Skydebanepuljen

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings skydebanepulje til nyetablering, bevaring og renovering af flugtskydebaner.

Formål

Kapacitetsudvidelse på eksisterende flugtskydebaner samt etablering af nye flugtskydebaner for at vedligeholde og forbedre jægernes skydefærdigheder.

Hvem kan søge

  • De i lov om jagt og vildtforvaltning § 12 omtalte landsdækkende jagtforeninger
  • andre foreninger eller grupper af jagttegnsløsere, såfremt det godtgøres, at der er eller kan etableres organisatorisk fundament, som kan sikre drift eller vedligeholdelse af skydebaneanlægget.

Vejledning og ansøgningsskema

Hentes på Miljøstyrelsens hjemmeside

Hvor meget

Der uddeles pt. 2.000.000 kr. hvert andet år.

Overordnet ansvar

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, tlf: 72 54 30 00.

Ansøgning sendes til:

Danmarks Jægerforbund, Molsvej 34, 8410 Rønde.
Att. Jan Henrik Rygaard - mrk. SVANA Skydebanepulje

Vedlægges

Foreningens sikkerhedsgodkendelse, miljøgodkendelse, lejekontrakt (hvis arealet ikke ejes af foreningen), regnskab for seneste regnskabsår, oversigtskort over arealet samt tilbud på alle materialer, der ansøges om tilskud til.

Ansøgningsfrist

1. september.

Yderligere oplysninger

Jan Henrik Rygaard, tlf: 88 88 75 45.