Gravand

Nilgås og gravand er nært beslægtede trods deres forskelligartede navne. De er begge mindre end gæs og større end svømmeænder. Både nilgåsen og gravanden er territoriehævdende og udviser dominerende adfærd overfor andre fuglearter.

Gravand (Tadorna tadorna)
Nilgås (Alopochen aegyptiaca)