Spættet sæl (Phoca vitulina)

Kendetegn

Den spættede sæl er en forholdsvis lille sælart. Dens vægt ligger på 100-130 kg og længden er 1,2-1,6 meter. Pelsfarven varierer en del, men den er som regel grålig eller brunlig med mange små sorte eller grålige pletter. Den har en hundeagtig snude med V-formede næsebor.

Forveksling

Spættet sæl kan forveskles med den noget større gråsæl.

Udbredelse og levesteder

Spættet sæl forekommer i alle danske farvande på nær i Østersøen omkring Bornholm. Den lever ved lavvandede, uforstyrrede kyststrækninger, ofte på øer, med adgang til fødemuligheder.

Føde

Unge sæler lever først og fremmest af bundlevende krebsdyr indtil de lærer at fange fisk. Voksne sæler lever af f.eks. torsk, sild, brisling, tobis, forskellige fladfisk, blæksprutte og krebsdyr.

Yngleforhold

Sælerne parrer sig om sommeren, oftest i juli. Efter en periode med forlænget drægtighed fødes ungen i juli måned.

Danmarks Jægerforbunds ønsker

Der ønskes jagttid på spættet sæl ud fra de forudsætninger, at beskydningen sker fra fast grund af jagtfagligt opkvalificerede jægere (sikring af etisk korrekt sæljagt), at både sælkød og skind skal anvendes. Endelig skal sæljagten være fagligt funderet og have bred politisk opbakning.


Besluttet 28. november 2019.