Samarbejde med studerende

Som studerende kan du samarbejde med Danmarks Jægerforbund om opgaver og praktikforløb, uanset hvor du er i dit uddannelsesforløb.

I Danmarks Jægerforbund samarbejder vi ofte og gerne med studerende om opgaver og praktikforløb. Groft sagt er det fantasien, der sætter grænserne, men oftest er der to måder, at starte samarbejdet på: Enten har du en idé i hovedet, eller også har vi en idé i skuffen. Uanset hvad, er du velkommen til at kontakte os.

Hvis du starter med at kontakte os på post@jaegerne.dk eller på 88 88 75 00, kan receptionen hjælpe med, at du får den helt rigtige fagmedarbejder i den anden ende.

Udover faglig sparring fra vores dygtige medarbejdere, kan vi måske finde en kontorplads til dig i Jagtens Hus, Kalø. Med kaffe.

Studieretninger

I Danmarks Jægerforbund har vi en lang række fagligheder samlet i administrationen, og vi har efterhånden samlet en del erfaringen i at samarbejde med studerende fra en lang række studieretninger.

Så om du er biolog, jordbrugsteknolog, kommunikationsstuderende, antropolog, eller noget helt femte fra en videregående uddannelse, skal du ikke tøve med at kontakte os. 

Er du biolog, og er du interesseret i et samarbejde om dit erhvervsprojekt, kan du læse mere her.

Inspiration og projekter

Dine opgaver vil naturligvis variere med din studieretning, men herunder kan du finde nogle eksempler. Står lige det, du arbejder med ikke på listen, så kontakt os alligevel.

 • Afsluttede projekter

  Klik på overskriften for at læse det enkelte projekt. 

  Naturforvaltning af biodiversitet gennem biotopplanstiltag

  Bacheloropgave af Rebekka Jung i samarbejde med Danmarks Jægerforbund.

  Erhvervsakademi Aarhus, Professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed

  Yderligere oplysning hos Jagtfaglig chef Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund nis@jaegerne.dk 

   

  En undersøgelse af jagttegnsaspiranters motivationer og forventninger til jagt

  Speciale af Frederik Lachat i samarbejde med Danmarks Jægerforbund.

  Syddansk Universitet, Det sundhehdsvidenskabelige Fakultet, Institut for Idræt og Biomekanik

  Yderligere oplysning hos Uddannelsesleder Jes Mikkelsen, Danmarks Jægerforbund jsm@jaegerne.dk 

   

  Den domesticerede kat (Felis Catus) og dens påvirkning på jordrugende fugle i det danske agerland

  Bacheloropgave af Morten Thim Jensen i samarbejde med Danmarks Jægerforbund

  PBA i Jordbrugsvirksomhed, Jordbrugsbiologi, Erhvervsakademi Aarhus

  Yderligere oplysning hos Jagtfaglig chef Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund nis@jaegerne.dk 

   

  Projekter - Markvildt

   

  Projekter - Trækvildt

   

  Projekter - Hjortevildt 

 • Inspiration til projekter

  Faunapassager

  Termisk overvågning af flere typer af faunapassager (over og under motorvej) har vist at en række pattedyr benytter dem overraskende hyppigt. Vores resultater tyder på at tilvænning kan være en væsentlig faktor, men kan det bevises?  

  Dødelighed hos agerhønsekyllinger

  Gennem fangst og radiomærkning af agerhøns følges vildtlevende fuglenes bevægelser og overlevelse gennem reproduktionscyklus. Følgende hypoteser søges verificeret:

  • Dødeligheden for de nyklækkede agerhønsekyllinger er ligefrem proportional med hvor langt forældrefuglene skal fører kyllingerne indtil de når et kvalificeret leveområde med divers blomsterflora og insektflora.
  • Er afstanden til egnede fødeområder for nyklækkede kyllinger større end 3 kilometer overlever ingen unger.
  • Overlever kyllingerne de første 14 dage efter klækning og begynder at kunne leve af frøføde, vil langt størstedelen overleve indtil jagtsæsonen.
  • Kragefugle er dominerende som prædator af nyklækkede agerhønsekyllinger.

  Reproduktion og sundhed i råvildtbestanden på Fyn

  Råvildtbestanden på Fyn er reduceret kraftigt over de seneste 15 år, uden at det har været muligt at diagnosticere fænomenet og uden at reduktionen har medført fornyet stigning i bestanden. I stedet for at lede efter en smitsom agens som hovedprioritet søger vi grundlæggende biologisk viden i den tilbageværende bestand.