Valg i kreds 3

I 2024 er det valgår i Danmarks Jægerforbund. På denne side kan du følge med i hvem, der er på valg i din kreds. Alle kandidater har mulighed for at præsenterer sig selv på denne side, hvis det ønskes.

Dagsordenen til det ordinære årsmøde offentliggøres på DJ’s hjemmeside senest to uger før årsmødet. Her vil alle indkomne forslag samt navnene på kandidater til hovedbestyrelsen, HB-suppleant og kredsformand fremgå.

Alle kandidater har mulighed for at præsentere sig her på siden.

 

Reidar Lænø, kandidat til kredsformand, kreds 3

Hvem er du?

Jeg er 57 år og er bosat i Kolind midt på Djursland sammen med Helle. Sammen har vi to børn, som begge er flyttet hjemmefra. Når det gælder jagt, har jeg prøvet næsten alle former undtagen buejagt, som jeg håber at kunne komme til at mestre i fremtiden. Er med i tre jagtkonsortier og bedriver både hagljagt og riffeljagt, og specielt krage- og andejagt. Derudover fylder hundetræning en del, og træner i special klub, samt er med i Djurslands Jagthundeklub. Har pt. kun to Labradors (Formel 1) som bliver anvendt til både drivjagt og opsamling.

Hvad vil du arbejde for som kredsformand?

Første og fremmest vil jeg arbejde for at skabe de bedste rammer for kredsens foreninger. Men der skal ikke være tvivl om mine Prioriteter: Vildtet kommer før jagten og jægeren. Vi skal først og fremmest skabe bedre levesteder for vildtet, fremfor at fodre i en uendelighed. Der skal være fokus på biotoppleje, så vi giver vildtet de bedst mulige betingelser for en bæredygtig jagt, sådan som det er beskrevet i forbundets vision ”God jagt i generationer”.

Vi er allerede godt i gang her i kredsen, hvor vi bl.a. formidler om biotop forbedringer og uddeler frøblandinger ud. En vigtig del af i at Sikre jagt i generationer er arbejdet med at indsamle data om vildtet, så vi i Jægerforbundet leverer forskningsdata om det levende vildt. Bl.a. gennem vildttællinger, så vi har et kvalificeret grundlag at arbejde ud fra.

Hvad ser du som de største opgaver i de kommende 4 år?

En af de største udfordringer vi har er havmiljøet. Det er jo ingen hemmelighed, at det står rigtig skidt til i havet og de kystnære områder. Her skal udviklingen vendes, ellers er det slut med jagt på havfugle. Med andre ord skal vi have vildtet og naturen sættes i højsædet. Igen er det vigtigt, at vi arbejder langsigtet efter med ”God jagt i generationer” og koncentrerer os om biotopplejen og om at skabe ordentlige levesteder for vildtet. Og så ligger der en stor opgave i at udvikle jagten ude i de lokale foreninger, hvor der bl.a. er udfordringer med at rekrutterer nye og unge jægere, som jo er dem der skal bære jagten ind i fremtiden.