Forbundsmesterskabet (FM) i kombineret jægerskydning

Forbundsmesterskabet i kombineret jægerskydning er det landsdækkende mesterskab som kombinerer discipliner fra både hagl- og riffelskydning. Her samles alle, som har lyst til at konkurrence i både hagl- og riffeldiscipliner, og de bedste går videre til det nordiske mesterskab.

Ved mesterskabet konkurrerer individuelle skytter i fire discipliner, to med riffel og to med haglgevær. Igen i år tilbydes også bueskydning.

De fire obligatoriske discipliner er:

 • Nordisk trap
 • Løbende elg - svensk elg med 10-delt ringskive
 • Skydning til stående buk på 100 meter
 • Jægersporting (her skydes 3 enkelte og 1 double)
 • + Bueskydning (frivilligt)

Regler

 1. Der må kun anvendes rifler, der er godkendt til jagt.
 2. Til skydning på elg skal kaliberen være mindst 6,5 mm. Til skydning på buk skal kaliberen være mindst kaliber .222 (5,56 mm).
 3. Der må kun benyttes ammunition med centraltænding.
 4. Riflen må ikke være udstyret med rekylbremse (dog tilladt til elg).
 5. Lyddæmper er tilladt til begge riffeldiscipliner.
 6. Riflens vægt inklusive sigtemiddel og tomt magasin må ikke overstige 5,5 kg.
 7. Af hensyn til sikkerheden skal aftrækket ved det nordiske mesterskab holde en vægt på min. 1.000 gram. Dette krav er ikke gældende ved det danske forbundsmesterskab.

 Det er tilladt at anvende alle typer jagt- eller træningsammunition. Der må ikke anvendes lysspors- og eksplosiv ammunition.

Krav til skytter, bue og pile.

Det er ikke nødvendigt at have jagttegn til den pågældende buetype man stiller op med.

Der skal anvendes bue og pil, som opfylder kravet til buejagt på råvildt jf. Bekendtgørelsen om våben og ammunition der må anvendes til jagt mv. Dog dispenseres der for krav til anslagsenergi og der skydes med fieldpoints. Der må anvendes afstandsmåler og kikkert. 

Skudafgivelse - bue.

Ved skudafgivelse skal en fod, knæ eller ben berøre standpladsskiltet/pæl.

En tabt pil, eller en pil der har forladt buen betragtes som afskudt, såfremt skytten ikke kan nå den fra standpladsen.

Alle deltagere skal skyde 1 skud til hvert mål fra standpladserne.

Målene

Antal mål bestemmes af arrangementsledelsen

Mål optil råvildtstørrelse, skal opstilles jagtrelevant på afstande fra 2-25 m, og skal være stationære. Mål større end råvildt kan opstilles på afstande mellem 2-40 m.

Som mål anvendes 2 dimensionale billeder på pilefang eller 3 dimensionale figurer (3D) dyr. Mål skal være med to ringe, en lunge og en hjertering. På mål med tre ringe tæller de to inderste som hjertering.

Det tilstræbes at både højre og venstre skytter oplever samme sværhedsgrad.

Skytterne må ikke ændre på standplads, bane eller målopsætning. Dette medfører diskvalifikation.

Pointbedømmelse

Skytterne gennemfører banen i deres respektive hold, medfølgende en kontrollant der er ansvarlig for at notere antal point. Skytterne skyder til 10 mål, der skydes 1 pil per mål.


Når alle skytter på holdet har skudt sin pil, går gruppen hen til målet og der bliver talt point sammen. Man må ikke røre dyret eller pilene før pointene er skrevet op. Hvis dyret er markeret med 3 ringe (4 pointzoner) kan man opnå pointtallene 10,8 og 5 da de to inderste zoner begge udløser 10 point. Er dyret markeret med 2 ringe (3 pointzoner) er det kun den inderste der udløser 10 point. Horn og klove tæller ikke, rører en pil stregen til en scorezone gælder den højere scorezone

Præmier

Der vil være præmier til de samlede vindere nr. 1, 2 og 3 i den traditionelle kombineret jægerskydning, samt vindere nr. 1, 2 og 3 i denne første jægertriatlon (for at vinde jægertriatlon, skal du have deltaget i alle fem discipliner).

Der gives desuden medalje til vinderne nr. 1, 2 og 3 i de enkelte klasser – damer, juniorer, seniorer, veteraner og superveteraner.

I tilfælde af pointlighed vil det være resultatet fra skydning til elg, der afgør placeringen. Er der stadig pointlighed er det først nordisk trap, herefter skud til stående buk og sluttelig jægersporting, der afgør placeringen. Der beregnes point efter "Regler för Nordiskt Mästerskap i Jaktskytte”. Se reglerne på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside under våben / jagtriffel / konkurrencediscipliner og regler.