Merit - instruktionsteknik

* OBS - per 1. januar 2021 kan der ikke længere søges merit for Instruktionsteknik på riffelinstruktøruddannelsen.

 

Grunden hertil er ændrede vilkår for udbydelse af korte uddannelser under Miljøstyrelsen, således at DJ er pålagt ikke at kunne give merit på riffelinstruktøruddannelsen, jf. vores godkendelse af uddannelsen. 

 Der kan gives merit for modulet Instruktionsteknik til kursister på hundeinstruktøruddannelsen, hvis ansøger opfylder de formelle krav. Ansøger skal bevidne at have gennemført uddannelse på et niveau, der kan sidestilles med kompetenceniveauet for Jægerforbundets kursus i Instruktionsteknik

Læs om indholdet på Instruktionsteknik her http://www.jaegerforbundet.dk/det-sker-i-dj/instruktoruddannelserne/instruktionsteknik/

 

Der kan gives merit, hvis ansøger opfylder ét af følgende krav

Forsvaret:
Har gennemført ’Uddannelse som instruktør’ i det danske Forsvar, og derved kan fremvise uddannelsesbevis som befalingsmand af minimum rang som sergent.

 

Offentlig godkendt uddannelse:
Har gennemført en akkrediteret uddannelse i Danmark, hvis hovedformål er undervisning og hvor didaktik, undervisningsteknik og undervisningspædagogik er bærende elementer. Eksempelvis vil folkeskolelærere, voksenundervisere og ansøgere med pædagogikum kunne opnå merit.  

Læs om akkreditering af uddannelser hos Danmarks Akkrediteringsinstitution http://akkr.dk/om/

Der findes ikke en komplet liste over meritgivende uddannelser under dette punkt, da uddannelsestilbuddene i Danmark er meget varieret. Ansøger kan rette henvendelse til kursusadministrationen i DJ for yderligere informationer.    

 

Realkompetencevurdering:
Opnår en godkendt realkompetencevurdering. Har ansøger ikke en formel meritgivende uddannelse, men har alligevel en lang erfaring med undervisning af voksne, kan der i særlige tilfælde gives merit på baggrund af en realkompetencevurdering. Spejderledere, trænere og andre lignende frivillige ledere vil kunne ansøge om realkompetencevurdering.

Ansøger skal indsende en skriftlig ansøgning med svar på følgende overskrifter

  • Kort beskrivelse af hvor ansøger har undervist og i forbindelse med hvad
  • Antal år ansøger har undervist
  • Alderstrin på elever eller kursister
  • Kopi af relevante kurser/uddannelser
  • Ekstern anbefaling der kan bekræfte ovenstående

Realkompetencevurdering foretages af uddannelsesudvalget i DJ. Udvalget afholder møder to gange årligt. Ansøger får direkte besked efter næstkommende udvalgsmøde.  

  

Ansøgning om merit:
Merit ansøges ved at indsende en kopi af uddannelsesbevis fra pågældende uddannelse til jsm@jaegerne.dk

DJ administrationen gemmer ikke data om ansøgers uddannelser, efter der er givet merit.

Merit gives kun som afsluttende del af valgte instruktøruddannelse. 

Merit kan søges på instruktøruddannelserne for riffel, jagthorn og jagthund.

Der uddeles ikke et selvstændigt bevis for merit til Instruktionsteknik. Ansøger opnår fuld instruktørkompetence efter gældende lovgivning.

Spørgsmål angående merit, kontakt uddannelsesleder Jes Mikkelsen på jsm@jaegerne.dk

  

Meritreglerne for Danmarks Jægerforbund er udformet og godkendt af uddannelsesudvalget i DJ. Februar 2018