Hundeaktivitetsudvalg

Her kan du læse om de opstillede formål for hundeaktivitetsudvalget og få indblik i de opstillede målsætninger for udvalget.

Formål

  • Hundeaktivitetsudvalget skal sikre, at der årligt holdes et passende antal jagthundeprøver målrettet alle medlemmer af DJ.
  • Hundeaktivitetsudvalget skal kvalitetssikre prøverne afholdt af DJ, herunder prøveledere, dommere, arealer, udsætninger m.m.
  • Hundeaktivitetsudvalget er ansvarlig for at udpege og uddanne prøveledere og dommere til prøverne under DJ.
  • Hundeaktivitetsudvalget skal udbrede kendskabet til alle grene af prøver for jagthunde under DJ.
  • Hundeaktivitetsudvalget skal efter forståelse for medlemmernes ønsker, fremadrettet udvikle og implementere nye prøver i DJ.
  • Hundeaktivitetsudvalget skal have nye prøver fremlagt og godkendt i jagthundeudvalget.

Opgaver

Hundeaktivitetsudvalgets iværksætter initiativer, som sikrer, at målsætningerne nås. Hundeaktivitetsudvalgets medlemmer sikrer en hensigtsmæssig koordinering og afvikling af prøver i udvalgsmedlemmets egen kreds.