Hundeaktivitetsudvalg

Opgave

Hundeaktivitetsudvalget er et aktivitetsudvalg, der skal medvirke til at sikre DJ's strategimål for jagten i perioden 2021-2015 - God jagt i generationer. 

Der er fastlagt mål og succeskriterier for jagthundeindsatsen i Danmarks Jægerforbund og det er retningsgivende og rammesættende for udvalgets opgave. 

Rolle og ansvar

  • Hundeaktivitetsudvalget skal sikre, at der årligt holdes et passende antal apporteringsprøver i jagtforeningerne målrettet alle medlemmer af DJ.
  • Hundeaktivitetsudvalget skal kvalitetssikre prøverne afholdt af DJ, herunder prøveledere, dommere, arealer m.m.
  • Hundeaktivitetsudvalget er ansvarlige for at udpege, uddanne og understøtte prøveledere under DJ.
  • Hundeaktivitetsudvalget skal udbrede kendskabet til alle grene af test og prøver for jagthunde under DJ.
  • Hundeaktivitetsudvalget skal bidrage til uddannelsen af nye dommere og sikre, at uddannelsen har et højt niveau ift. de tre apporteringsprøvers karakter.