Nationalpark Vadehavet

Nationalpark vadehavet er en del af kreds 4, kredsen har derfor en række personer tilknyttet forskellige udvalg.

Kontaktperson knyttet til Nationalparken. 

 

Jan Holm 

Mobil: 20205014 

Mail: jan-holm@bbsyd.dk