Lej en skydevogn

I kreds 3 råder vi over 2 stk. skydevogne med hver 2 maskiner. 

Vognene kan lejes med instruktør af foreninger eller jagtkonsortier. Foreninger kan ligeledes leje dem uden instruktører, under forudsætning af at foreningen selv råder over godkendte instruktører.Skydevognene benyttes efter reglerne for ”Sjældent benyttede skydepladser”, og at skydepladser ud over sø og hav ikke tillades.

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 14001 af 31/03/1995 om skydebaner

Pris for leje af Skydevogn.

Med Instruktør. 150 kr pr deltager (dog min 1500 kr) incl 50 duer pr deltager, ekstra duer 1,10 kr/stk.
Uden instruktør. 500 kr. + 0,90 kr/due, der betales et depositum 1000 kr ved afhentning.


Af hensyn til miljøet benyttes der kun miljøduer i skydevognene. I forbindelse med afvikling af arrangementerne skal du være opmærksom på at flere kommuner begynder at forlange at anmeldelsen sker med minimum 14 dages varsel.


Lejes skydevognen med instruktør tilbyder instruktøren af foretage anmeldelse, men lejes vognen uden, påhviler det lejeren selv at foretage dette. Du kan kontakte en af nedenstående for at aftale brug af en skydevogn.


Syd: Søren Lyse, Købmagervej 5, Stourup, 7130 Juelsminde, soerenlyse@gmail.com, Tlf 28105105
Nord: Klaus Hindbo, Skolevej 20, 8860 Ulstrup, k.hindbo@post9.tele.dk, Tlf 4041719