Habilitetspolitik

Hvem gælder retningslinjerne for:

Retningslinjerne gælder for alle ansatte og frivillige i deres virke for Danmarks Jægerforbund.

Hvis er ansvaret:

Det er den enkelte ansatte/frivillige, der er ansvarlig for at vurdere, om vedkommende kan være inhabil i en konkret sag.

Hvornår er man inhabil:

En person er inhabil i forbindelse med behandling af sager, der vedrører personen selv eller dennes nærmeste familie/venner. Det samme gælder, hvor personen selv eller dennes nærmeste familie/venner direkte eller indirekte har en interesse i sagens udfald. En interesse kan være af økonomisk eller anden art.

Hvad gør man, hvis man er inhabil:

Hvis man er inhabil kan man ikke deltage i at træffe en beslutning. Personen skal gøre opmærksom på forholdet over for andre beslutningstagere – det være sig andre bestyrelses- udvalgsmedlemmer, ens chef eller lign.

Typiske områder, hvor inhabilitet kan forekomme:

Typiske sager, hvor der kan opstå spørgsmål om inhabilitet, er sager om tildeling af tilskud, køb af varer eller tjenesteydelser, vurdering af, om forbundet skal støtte/gå ind i en sag vil der kunne opstå inhabilitet.