Projekt affald på skydebanerne

 

Baggrund for projektet

I 2021 besluttede DJ’s hovedbestyrelsen at bevilge midler til en treårig indsats som skal optimere affaldshåndteringen på skydebanerne, og finde de mest miljørigtige valg indenfor ammunition og lerduer.

Indsatsen skal:

 • Styrke DJ’s rådgivningsmuligheder til bæredygtig drift af skydebanerne
 • Have fokus på viden fra og samarbejde med producenter, skydebaner og affaldsmodtagere
 • Skabe kort vej fra analyse til handling
 • Sikre dialog omkring miljørigtige tiltag hos både, producenterne, skydebanerne og affaldsmodtagerene.
 • Afklare og tydeliggøre DJ’s holdning til miljøskadelige produkter

Hvorfor skydebanerne?

Jagtforeningernes skydebaner kan tage et særligt ansvar for at udvikle løsninger for optimal affaldshåndtering.

Skydebanerne har:

 • Stort forbrug af engangsprodukter
 • Direkte kontakt med den omkringliggende natur
 • Medlemmer med stærk passion for deres interesse
 • Potentiale for at forbedre jagtens og skyderbanernes accept i samfundet

Hvad arbejder DJ med?

 • Rådgivning om affaldshåndtering på skydebaner.
 • Indsamling og dokumentering af løsninger til oprydning af skydebaner.
 • Udarbejdelse af affaldsværdikæder for skydebaner/skydebanedrift.
 • Kommunikation og skriftlig formidling i relation oprydning af skydebaner.
 • Opbygning af netværk til kommuner med skydebaner samt til relevante samarbejdspartnere.
 • Løbende og generel sagsbehandling inden for fagområdet.

Miljøkonsulent

I 2022 blev Lucas Absalon ansat som miljøkonsulent, til at lede den 3-årige indsats under projekt, Affald fra skydebanerne. Lucas er uddannet Cand.scient. i Environmental Risk fra Roskilde Universitet med speciale i affald fra hospitalerne.