Friluftsrådet

Friluftsrådet er både en selvstændig aktør på natur- og friluftsområdet repræsenterende 85 organisationer, men også en samarbejds- og alliancepartner for Danmarks Jægerforbund på såvel centralt som decentralt niveau. Som paraply for friluftslivet har Friluftsrådet som mål at inspirere danskerne til mere friluftsliv og samtidig forbedre muligheder og vilkår for frilufts- og naturoplevelser – i en rig natur, der er værd at opleve.

Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, som samler 85 organisationer, herunder Danmarks Jægerforbund.

Læs mere om Friluftsrådet her 

Gennem politisk interessevaretagelse, projekter og kampagner forbedrer Friluftsrådet mulighederne og rammerne for danskernes friluftsliv.

Friluftsrådets medlemsorganisationer har det til fælles, at deres aktiviteter handler om natur, miljø eller friluftsliv – men derudover kan medlemmerne have mange forskellige interesser i at bruge og opleve naturen.

Glæden ved friluftslivet og de mange muligheder for oplevelser, som naturen giver, er udgangspunktet for Friluftsrådets arbejde. Friluftsliv forudsætter, at vi har varieret natur og rent miljø, og derfor er bæredygtighed et nøgleord for Friluftsrådets virke. Friluftsrådets vision er: Friluftsliv for alle - i en rig natur, og på et bæredygtigt grundlag.

Læs mere om Friluftsrådet