Internationalt samarbejde

Danmarks Jægerforbund  indgår i både et nordisk, et europæisk og et internationalt samarbejde. Du kan læse mere om Nordisk Jægersamvirke, FACE og CIC her på siden:

Nordisk Jægersamvirke

Nordisk Jægersamvirke  (NJS) blev grundlagt i 1947 og repræsenterede i dag cirka 850.000 jægere i Sverige, Norge, Finland, Danmark og Island. 

Medlemmerne er:

  • Svenska Jägareförbundet
  • Jägarnas Riksförbund (Sverige)
  • Norges Jeger- og Fiskerforbund
  • Danmarks Jægerforbund
  • Finlands Jägareförbund
  • Skotveiðifélag Íslands
  • Ålandsøernes jagtvårdsföreninger (særlig tilknytning)

Arbejdet i Nordisk Jægersamvirke fokuserer særligt på EU-relaterede spørgsmål, da en indsats her er vigtig for at bevare og udbygge de jagtlige muligheder, vi har i Europa. Derfor har Nordisk Jægersamvirke også en fastansat lobbyist i Bruxelles.

FACE - European Federation for Hunting and Conservation

FACE blev grundlagt i 1977 og repræsenterede Europas 7 millioner jægeres interesserede som en international nonprofit- og ikke-statlig organisation (INGO). Dette gør FACE til det største demokratiske repræsentative organ for jægere i verden og sandsynligvis én af de største europæiske civilsamfundsorganisationer.

FACE består af nationale jægersammenslutninger - heriblandt Danmarks Jægerforbund - fra 37 europæiske lande. FACE har også 7 associerede medlemmer og har sit sekretariat i Bruxelles.

FACE opretholder princippet om bæredygtig anvendelse og har været medlem af Den Internationale Union for Bevarelse af Naturen (IUCN) siden 1987. FACE samarbejder med sine partnere om en række jagtrelaterede spørgsmål, lige fra internationale bevaringsaftaler til lokale implementeringsspørgsmål, og har til formål at opretholde jagten i hele Europa.

CIC- International Council for Game and Wildlife Conservation

Det Internationale Råd for Bevarelse af vildt og vilde dyr (CIC) er et politisk uafhængigt rådgivende organ, der har til formål at bevare vildt og jagten. For at nå dette mål fremmer CIC en bæredygtig brug af vildt ressourcer.

CIC's mission er at fremme bæredygtig jagt over hele kloden, til bevarelse af vilde dyr og vilde landområder, støtte samfund og bevare vores jagtarv. Visionen er en verden, der værdsætter og støtter bæredygtig jagt til gavn for mennesker og natur. Målgrupperne er bl.a. regeringer, foreninger, eksperter, individuelle medlemmer, internationale miljøorganisationer, FN-institutioner, offentlige myndigheder, mv.

CIC's danske delegationsleder er Paul Carsten Pedersen. CIC's conservation profil har, sammen med muligheden for at arbejde med unges internationale naturforståelse, specielt fristet Paul til at lægge en indsats i at øge antallet af danske medlemmer i den internationale organisation. Paul Carsten Pedersen kan kontaktes på mail ppeder@mail.tele.dk.