Gravsøgende hunde

For at sikre den fremtidige gravjagt i Danmark har Danmarks Jægerforbund fokus på uddannelse af de gravsøgende hunde og deres ejere. 
Træning og uddannelse foregår i træningscentre geografisk spredt i landet og drives af lokale jagtforeninger ud fra et koncept på ensartethed, uddannelse af instruktører, gravsystemer samt en uddannelse af gravgående jagthunde, hvor hunde med gode egenskaber får mulighed for en frivillig certificering til gravjagt på ræv og mårhund. Til træningen er udviklet en mekanisk ræv. 

Derudover tilbyder DJ afprøvning af de gravsøgende hunde på DJ's naturtest i grav. I forbindelse med udarbejdelse af testen etablerede Jagthundeudvalget en dommeruddannelse for de gravsøgende hunde. 

 • Uddannelse af gravhunde

  Formål med uddannelsen 

  Uddannelsen af de gravsøgende hunde til gravjagt under Jægerforbundet er som udgangspunkt følgende:

  1. Indlæring på mekanisk ræv i mindre prøvegrav (trægrav)
   Jagthundeinstruktøren, der står for hundens uddannelse, vurderer om hunden er egnet/ikke egnet til at gå videre til oplæring i betongrav.  

  2. Test i en 2 rørs kunstgrav samt skudtest (betongrav)
  Hunden afprøves i en kunstgrav, hvor den mekaniske ræv er placeret i kedlen. Desuden udsættes hunden for en skudtest under arbejdet. Skudtestens formål er at sikre at hunde, der vurderes egnet ikke er bange eller værger sig i forbindelse med skud. Jagthundeinstruktøren vurderer også på dette niveau om hunden er egnet/ikke egnet til at arbejde under jorden. 

  3. Slut test på praktisk jagt (se endvidere Naturtest i grav)
  Hunden testes på praktisk jagt i en kunstgrav med 2 udgangsrør. Hundeføreren sørger selv for en egnet grav, hvor der med sandsynlighed er ræv i. En dommer uddannet af DJ bedømmer hundens evner i forhold til praktisk jagt. 
  Kursusformen giver mulighed for at udstede diplomer for de enkelte delmål samt et jagtdueligheds diplom i forbindelse med testen i naturen. 

  Se: Retningslinjer for deltagelse i oplæring af gravsøgende hunde i grav

   

   

   

 • Naturtest i grav

  Formål med testen: 

  • At sikre, at man i Danmark forsat kan udvælge brugbare gravsøgende hunde, der kan anvendes til regulering/jagt på ræv, mårhund.

  • At kunne drive human og etisk forsvarlig, jagt på ræv og regulering af invasivt rovvildt, såsom mårhund og vaskebjørn nu og i fremtiden.

  • At fastholde, fremtidssikre og udvide kendskabet til jagtformen ”gravjagt” for fremtiden, og  værdien af denne form for jagt.

  • Denne test ikke er en konkurrence, men ene og alene tjener til at fastslå de testede hundes egnethed som praktiske jagthund.

  • Den enkelte test foregår på praktisk gravjagt, og skal ikke offentliggøres eller godkendes før afholdelse.

  Ejer og fører af en tilmeldt hund skal være medlem af Danmarks Jægerforbund.
  Føreren af hunden skal være i besiddelse af gyldigt  jagttegn (forevises inden teststart)
  Læs yderligere her: Reglement for Naturtest i grav

   

 • Instruktøruddannelse

  For at kunne forestå oplæring og test af gravsøgende hunde i Danmarks Jægerforbunds regi, skal man have gennemgået jagthundeinstruktøruddannelsen samt et endags kursus som instruktør for gravsøgende hunde.

  Der er 3 mulige veje for at uddanne sig til instruktør for gravsøgende hunde i Danmarks Jægerforbund:

  1. Man tager uddannelse som Jagthundeinstruktør del 1 & 2 samt kurset ”Instruktionsteknik eller Formidlingskurset”. Derefter tager man et 1 dags kursus, der omhandler de gravsøgende hunde, herunder adfærd for den enkelte race, indlæringsteknik osv.
  2. Har man en Jagthundeinstruktøruddannelse, der ikke er over 5 år gammel, kan man gå direkte til 1 dags kurset, der omhandler de gravsøgende hunde.
  3. Har man en Jagthundeinstruktøruddannelse, der er over 5 år gammel, skal man have en efteruddannelse som Jagthundeinstruktør. Derefter kan man tage 1 dags kurset, der omhandler de gravsøgende hunde. (Disse kurser tilbydes normalt kun til enkeltforeninger, men hvis der er mere end 5 instruktører på landsplan, der mangler dette kursus i dette regi (gravgående) opretter Jagthundekonsulenten i Danmarks Jægerforbund et kursus til reduceret pris, evt. på Kalø).

   Link til jagthundeinstruktøruddannelsen

 • Dommeruddannelse

  Formålet med uddannelse af dommere til Naturtest i grav for gravsøgende hunde i Danmarks Jægerforbund er at sikre et fagligt godt niveau blandt dommerne, samt et bedst muligt grundlag for afviklingen af naturtest i grav. 

  Se her:  "Regler for uddannelse af dommere til Naturtest i grav for gravsøgende hunde i Danmarks Jægerforbund"

   Ansøgningsskema - dommeruddannelse Naturtest i grav

  Eks. på anbefaling

   Dommer-Elev udtalelse

 • Dommerliste

  Her kan du rekvirere en dommer, der er godkendt til at dømme Danmarks Jægerforbundets Naturtest i grav. 

  Dommerliste Naturtest i grav (I feltet alle grupper vælges gravdommere). 

  Prøvedeltageren afholder udgiften til dommerens kørselsgodtgørelse.