Politiske samarbejder

I Danmarks Jægerforbund indgår vi i en række politiske samarbejder for at fremme jagtens og naturens sag lokalt, nationalt og internationalt.

Lokalt arbejder vi i Jægerråd og kommunernes grønne råd. Det kan du læse mere om her.

På det nationale plan arbejder vi i Miljø- og fødevareministerens rådgivende organ, Vildtforvaltningsrådet, som du kan læse mere om her.

Internationalt indgår vi i både et nordisk og europæisk samarbejde, der hedder henholdvis Nordisk Jægersamvirke og FACE.