Trofæopmåling

Mange spørger sig selv om, hvad man skal med trofæopmåling. Og lige så mange bruger trofæopmålingen på forskellig vis. Den almindelige danske jæger bruger typisk trofæopmålingen til at få sig et sammenligningsgrundlag for de trofæer, der allerede hænger på væggen derhjemme. Andre bruger trofæopmålingen til at følge en bestands udvikling igennem en længere årrække.

Da Danmarks Jægerforbund via sit medlemskab af det Internationale Jagtråd (Conseil International de la Chasse - CIC) måler efter CIC's regler, kan man, uanset hvor i verden et trofæ er nedlagt, altid sammenligne opmålingsdata.

CIC blev grundlagt allerede i 1930, og en af de opgaver, som CIC dengang blev pålagt, var at forfatte ensartede formler til brug ved trofæopmåling. Disse skulle være bindende for alle medlemslande af organisationen.

Disse formler trådte i kraft for mere end 80 år siden og er stadig, med små rettelser, gældende den dag i dag.

Jægerforbundet afholder trofæopmåling hvert år - både forår og efterår. Efterårsopmålingen sker ved, at Jægerforbundets opmålere tager på trofæturné hvert år i november/december. Forårsopmålingerne er typisk i februar/marts og foregår tre til fire steder.

Det forsøges så vidt muligt at tilgodese alle landsdele, så der afholdes typisk trofæopmålingsaftener rundt om i hele landet, og stederne kan variere fra år til år. Hvis det i øjeblikket er planlagte trofæopmålinger, vil de fremgå af kalenderen herunder. Hvis ikke er den tom.