Trofæopmåling

Mange spørger sig selv om, hvad man skal med trofæopmåling.

Og lige så mange bruger trofæopmålingen på forskellig vis.

Den almindelige danske jæger bruger typisk trofæopmålingen til at få sig et sammenlignings-grundlag for de trofæer, der allerede hænger på væggen derhjemme.

Andre bruger trofæopmålingen til at følge en bestands udvikling igennem en længere år-række.

Da Danmarks Jægerforbund via sit medlemskab af det Internationale Jagtråd (Conseil Interna-tional de la Chasse - CIC) måler efter CIC's regler, kan man, uanset hvor i verden et trofæ er nedlagt, altid sammenligne opmålingsdata.

CIC blev grundlagt allerede i 1930, og en af de opgaver, som CIC dengang blev pålagt, var at forfatte ensartede formler til brug ved trofæ-opmåling. Disse skulle være bindende for alle medlemslande af organisationen.

Hvert år opmåles ca. 1000 opsatser

Hvert år opmåles ca. 1000 opsatser

Disse formler trådte i kraft for mere end 60 år siden og er stadig, med små rettelser, gældende den dag i dag.

Jægerforbundet afholder trofæopmåling hvert år - både forår og efterår. Efterårsopmålingen sker ved, at Jægerfor-bundets opmålere tager på trofæturné hvert år i november/december.

Det forsøges så vidt muligt at tilgodese alle landsdele, så der afholdes typisk trofæopmå-lingsaftener syv steder rundt om i landet, og stederne varierer fra år til år.

Se tv-indslag fra trofæopmåling her

De kommende trofæopmålinger annonceres i kalenderen, klik her for at se kommende opmålinger.