Valg i kreds 8

I 2024 er det valgår i Danmarks Jægerforbund. På denne side kan du følge med i hvem, der er på valg i din kreds. Alle kandidater har mulighed for at præsenterer sig selv på denne side, hvis det ønskes.

Dagsordenen til det ordinære årsmøde offentliggøres på DJ’s hjemmeside senest to uger før årsmødet. Her vil alle indkomne forslag samt navnene på kandidater til hovedbestyrelsen, HB-suppleant og kredsformand fremgå.

Alle kandidater har mulighed for at præsentere sig her på siden.

Orla Hansen, kandidat til hovedbestyrelsen, kreds 8

Hvem er du?

Jeg er 56 år og bor på den gård hvor jeg er vokset op. Jeg har gået på jagt det langt det meste af mit liv, og jeg har i mange år været formand for Allinge-Sandvig Jagtforening. Buejagt er min store passion, og det er primært bukkejagt jeg bedriver med buen. Jeg har dog ikke helt glemt min riffel. Den var ude for første gang i 10 år her i efteråret, og den kan skam stadig ramme en buk. I det hele taget er jeg jæger med stor J, og interessere mig meget for naturforvaltningsdelen af jagten også.

Hvad vil du arbejde for som medlem af hovedbestyrelsen?

Jeg vil arbejde for, at der åbnes op for ny natur. Som det er nu, bliver de midler, som staten bruger på ny såkaldt natur, brugt på nogle naturtyper, som ikke er hverken til jægernes eller vildtets fordel. Der skal være en ærlighed omkring konsekvenserne af, at man lader heste og kvæg græsse i de skovområder, som vildtet plejer at bruge som spisekammer. Vildtet forsvinder simpelthen pga. forstyrrelser og mangel på mad, og vi står tilbage med en bar slette, hvor der før var en frodig skovbund. Den side af at skabe mere ”natur”, bliver ikke belyst, og det synes jeg, at der skal være langt større ærlighed omkring

Hvad ser du som de største opgaver i de kommende 4 år?

Den absolut største opgave vi står overfor, er at skaffe flere medlemmer, og få de medlemmer vi har til at stå stærkt sammen. Vi kommer ingen steder og har ingen gennemslagskraft, hvis ikke vi formår at stå sammen. Vi har en stemme i Vildtforvaltningsrådet som lige nu taler med stor vægt og indflydelse, men det risikerer vi at sætte over styr, hvis ikke vi som jægere står sammen – også på trods af mindre uenigheder. Derfor er det også vigtigt, at vi som forbund ikke beslutter noget, som medlemmerne ikke kan se sig selv i, så vi ikke støder nogen fra os. Så som jeg ser det, er fokus på rekruttering og sammenhold de største opgaver vi har de næste 4 år.