Hjortevildtgruppen Sønderjylland

Hjortevildtgruppen Sønderjylland
Er en af de 12 regionale grupper, der er nedsat af Skov- og Naturstyrelsen og Vildtforvaltningsrådet.

Kontaktpersoner

Repræsentant for Danmarks Jægerforbund.

Jens Hangaard Nielsen
formand for gruppen
6430 Nordborg
Tlf. 40586458
e-mail: jens@hangaard.dk

Repræsentant for Dansk Skovforening:

Flemming Post
e-mail:
flemming.post@dansoe.dk

Repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening:

Torben Nielsen
e-mail:
wolffsgaardsvej@bbsyd.dk

Friluftsrådet (observatør):

Arne Bondo-Andersen
6330 Padborg
Tlf. 74671164
e-mail: arne1864@bbsyd.dk

Naturstyrelsen, Vadehavet Sekretariat:

Thomas Iversen
e-mail: thive@nst.dk

Repræsentant for Landbrug & Fødevarer:

Mogens Dall
6200 Aabenraa
Tlf. 74680361
Mobil 40118361

e-mail: 
mogensdall@gmail.com

Fællesrepræsentant for Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening:

Jesper Fink
6230 Rødekro
Tlf. 40171864
e-mail: jf@cimbria.as

Repræsentant for Dyrenes Beskyttelse:

Ejler Tang 
6800 Varde
Tlf. 75224437
Mobil. 40364437 

e-mail: retang@forum.dk

Naturstyrelsen, Sønderjylland: 

Klaus Sloth
6300 Gråsten
Tlf. 74
651464
Mobil. 40307363
e-mail: KLS@nst.dk