Hjortevildtgruppen Sønderjylland

Hjortevildtgruppen Sønderjylland
Er en af de 12 regionale grupper, der er nedsat af Skov- og Naturstyrelsen og Vildtforvaltningsrådet.

Kontaktpersoner

Repræsentant for Danmarks Jægerforbund.
Formand for gruppen:

Jens Hangaard Nielsen

Gammel Fabriksvej 2,
6430 Nordborg.
Tlf. 40586458
e-mail: jens@hangaard.dk

Repræsentant for Dansk Skovforening:

Flemming Arnum

Ribevej 75, Brøns
6780 Skærbæk
Tlf. 74753692
Mobil 40315772

e-mail: ulla-arnum@post.tele.dk

Repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening:

Torben Nielsen

Broager

e-mail:
  wolffsgaardsvej@bbsyd.dk

Friluftsrådet (observatør):

Arne Bondo-Andersen

Søndermosevej 38,
6330 Padborg.
Tlf. 74671164
e-mail: arne1864@bbsyd.dk

Naturstyrelsen, Vadehavet Sekretariat:

Ole Noe

e-mail: oleno@nst.dk

Repræsentant for Landbrug & Fødevarer:

Mogens Dall

Kiddingvej 42,
6200 Aabenraa.
Tlf. 74680361
Mobil 40118361

e-mail: mogensdall@gmail.com

Fællesrepræsentant for Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening:

Jesper Fink

Fladhøjvej 2,
6230 Rødekro.
Tlf. 40171864
e-mail: jf@cimbria.as

Repræsentant for Dyrenes Beskyttelse:

Ejler Tang 
Lunddalsvej 31, 
6800 Varde. 
Tlf. 75224437
Mobil. 40364437 

e-mail: retang@forum.dk

Naturstyrelsen, Sønderjylland: 

Klaus Sloth

Felstedvej 14,
6300 Gråsten.
Tlf. 74
651464
Mobil. 40307363
e-mail: KLS@nst.dk