Trofæimportforbud

Status pr. 20. august 2018:

Jagten og især trofæjagten er under pres internationalt. Derfor holder Danmarks Jægerforbund i samarbejde med andre nationale og internationale jagtorganisationer hele tiden øje med forslag, der kan svække muligheden for bæredygtig trofæjagt.

Trofæjagt og især trofæjagt i Afrika på f.eks. løver, elefanter og næsehorn vækker stærke følelser hos mange mennesker og har offentlighedens og ikke mindst antijagtorganisationers og dyreværnsorganisationers bevågenhed.

Senest blev modstanden manifesteret i marts 2016, da en gruppe EU-parlamentsmedlemmer foreslog, at EU skulle forbyde import af jagttrofæer til EU. Et massivt lobbyarbejde udført af Danmarks Jægerforbund, Nordisk Jægersamvirke, FACE, CIC og SCI resulterede i, at forslaget ikke kom videre i EU-systemet.

Sideløbende med ovenstående har EU-Kommissionen fremsat et forslag til behandling på CITES CoP17 fra 24. september – 5. oktober 2016 om et forbud mod import af trofæer fra arter, der er oplistet på CITES’ Appendix I og II, fra lande, der ikke kan dokumentere, at jagten er bæredygtig.

Forslaget stillet af EU kan få vidtrækkende konsekvenser for de trofæeksporterende lande, typisk afrikanske, men også andre lande, der ikke har opbygget administrative og forskningsmæssige systemer til at dokumentere bæredygtigheden af den konkrete trofæjagt. At disse lande ikke biologisk kan dokumentere bæredygtigheden i trofæjagten er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at jagten ikke er bæredygtig.

Derfor arbejder Danmarks Jægerforbund på …

  • at sikre fortsat trofæimport til EU fra resten af verden.
  • at forhindre vedtagelse af EU-Kommissionens forslag til CITES CoP17 fra 24. september – 5. oktober 2016 om et forbud mod import af trofæer fra arter, der er oplistet på CITES’ Appendix I eller II, fra lande, der ikke kan dokumentere, at jagten er bæredygtig.
  • at den danske regering fremmer holdningen om, at Danmark og EU støtter bæredygtig trofæjagt, der gavner lokalbefolkningen.
  • at kravet om, at trofæeksportlandet skal kunne fremlægge biologisk dokumentation for, at trofæjagten er bæredygtig, skal være betinget af, at EU i fremtiden hjælper trofæeksporterende lande med opbygning af relevante administrative/biologiske/forskningsmæssige systemer til at dokumentere trofæjagtens bæredygtighed, og først implementeres, når dette er nået. 
  • at EU styrker incitamentstrukturerne i de trofæeksporterende lande, så benyttelse og beskyttelse af vildtbestandene bliver to sider af samme sag

Input til den danske regering

De fire jagtorganisationer, CIC, Safari Club International, Nordisk Safari Klub og Danmarks Jægerforbund har den 6. juli 2016 til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning afgivet følgende bemærkninger til forslagene, herunder forslaget om trofæimportforbuddet, der skal behandles på CoP17 fra 24. september – 5. oktober 2016. Læs de fire jagtorganisationers holdning til CoP17.

Relevante links