Danmarks Jægerforbunds 8 kredse

Siderne på dette område håndteres og administreres af vores 8 regionale webkoordinatorer i kredsene. Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til den enkelte kreds, kontakt da venligst webkoordinatoren i kredsen.