Annoncering og tilmelding

Aktuelle test og prøver 

Du kan læse om formål, regler og afvikling om alle DJ’s tests og prøver her: https://www.jaegerforbundet.dk/hund/test-og-prover-for-jagthunde/

TESTS:
De tre tests; Grundfærdighedstest 1 og 2 samt Test med dummy kan nemt og uden administrativt besvær afholdes i jagtforeninger, f.eks. i forbindelse med en træningsafslutning. Jagtforeningen styrer dermed selv annonceringen, tilmeldingen og afholdelsen af testene. Kontakt den lokale jagtforening for evt. planlagte tests. 

 ***********************************************

APPORTERINGSPRØVER:
DJ’s 3 apporteringsprøver; Jagthundeprøven, Apporteringsprøve og Udvidet apporteringsprøve henvender sig til bredden af jagthunderacerne. Det er jægerforbundets holdning, at prøverne tilgodeser de kvalitetskrav, der stilles til jagthunde, så de opfylder lovens krav om at medbringe en egnet apporterende hund på jagt.

For at deltage på Jægerforbundets prøver skal man være medlem af Jægerforbundet. Tilmelding til alle prøver sker via Hundeweb. Alle jagtrelevante hunde kan afprøves og får bevis på hundens evne til at apportere. Prøverne er udviklet og anerkendt af Dansk Kennel Klub (DKK), og resultaterne kan derfor registreres i hundens stambog. Ligeledes kan resultaterne også registreres i stambøger, hvor hunden er registret hos Dansk Jagthunde Registrering (DJR).
Hunde der ikke har en anerkendt FCI stambog er velkomne på DJ's prøver. Vedr. tilmelding se venligst nederst på denne side.   

Aktuelle prøver (opdateret 18. april 2024):

 • DJ Jagthundeprøve:

  DJ Jagthundeprøve

  Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund – uanset hundens race (inkl. blandinger) - kan deltage på denne prøve. Hunde, der ikke er stambogsført i DKK eller i en anden FCI -anerkendt organisation, skal have et START-NR udstedt af DKK inden tilmelding. Dette kan købes i DKK’s webshop

  Kreds 4
  Tirsdag den 18. juni kl. 18.00
  PADBORG
  Mødested: Gråsten og Omegns Jagtforening, Teglgård 14, VIlsbæk, 6330 Padborg
  Prøveleder: Paul Matzen tlf. 40 21 28 15, e-mail: bpmatzen@bbsyd.dk 
  Tilmelding: Hundeweb – frist 15. juni

  Kreds 7
  Lørdag 27. april kl. 9.00
  RØRVIG
  Mødested: Odden Jagtforening, Lokkemosevej, 4581 Rørvig
  Prøveleder: Kresten Henriksen, tlf. 40 18 34 65, e-mail: kresten@tavlsborggaards.dk
  Tilmelding: Hundeweb – frist 20. april

 • DJ Apporteringsprøve

  DJ Apporteringsprøve

  Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund – uanset hundens race (inkl. blandinger) - kan deltage på denne prøve. Hunde, der ikke er stambogsført i DKK eller i en anden FCI -anerkendt organisation, skal have et START-NR udstedt af DKK inden tilmelding. Dette kan købes i DKK’s webshop

  Kreds 4
  Tirsdag den 11. juni  kl. 18.00
  PADBORG
  Mødested: Gråsten & Omegns Jagtforening, Teglgård 14, Padborg
  Prøveleder: Paul Matzen, tlf. 40 21 28 25, e-mail: bpmatzen@bbsyd.dk 
  Tilmelding: Hundeweb – frist 8 juni.

  Lørdag den 22. juni  kl. 10.00
  NORDBORG
  Mødested: For enden af Bræmmosevej på P-pladsen, Bræmmosevej, 6430 Nordborg
  Prøveleder: Thomas Ahm Sørensen, tlf. 23 30 39 11, e-mail: thomasahms@yahoo.dk 
  Tilmelding: Hundeweb – frist 19. juni.

  Kreds 5
  Lørdag den 29. juni  kl. 9.00
  GUDBJERG
  Mødested: Gudbjerg & Omegns jagtforening, Lyngbakken, Bøllemosevej 15, 5892 Gudbjerg
  Prøveleder: Hugo Milling Eriksen, tlf. 20 30 40 51, e-mail: hca50@stofanet.dk 
  Tilmelding: Hundeweb – frist 23. juni.

  Kreds 7
  Lørdag den 27. april kl. 9.00
  RØRVIG
  Mødested: Odden Jagtforening, Lokkemosevej, 4581 Rørvig
  Prøveleder: Kresten Henriksen, tlf. 40 18 34 65, e-mail: kresten@tavlsborggaards.dk
  Tilmelding: Hundeweb – frist 20. april

  Søndag den 14. juli kl. 9.00
  GISLINGE
  Mødested: Lammefjordens Jagtforening, Østre Vej 20, 4532 Gislinge
  Prøveleder: Nikoline Zora Andersen, tlf. 93874287, e-mail: hund@lfjagt.dk 
  Tilmelding: Hundeweb – frist 5. juli

   

 • DJ Udvidet Apporteringsprøve

   DJ Udvidet Apporteringsprøve

  Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund – uanset hundens race (inkl. blandinger) - kan deltage på denne prøve. Hunde, der ikke er stambogsført i DKK eller i en anden FCI -anerkendt organisation, skal have et START-NR udstedt af DKK inden tilmelding. Dette kan købes i DKK’s webshop

  Kreds 4
  Mandag den 24. juni 18.00
  PADBORG
  Mødested: Gråsten & Omegns Jagtforening, Teglgård 14, Vilsbæk, 6330 Padborg
  Prøveleder: Paul Matzen, tlf. 40 21 28 25, e-mail: bpmatzen@bbsyd.dk 
  Tilmelding: Hundeweb – frist 21 juni.
  Max. 12 deltagere.

  Kreds 6
  Søndag den 30. juni  kl. 8.30
  HERLLUFMAGLE
  Mødested: Gunderslevholm Gods, P-plads v/kirken, Gunderslevvej 13, 4160 Herlufmagle
  Prøveleder: Niels Hardy Henriksen, e-mail: n.hardy.henriksen@gmail.com
  Tilmelding: Hundeweb – frist 23. juni
  Max 20 hunde

  Søndag den 11. august  kl. 8.30
  STENLILLE
  Mødested: Stenlille jagtforening, Plantagevej 1c, 4180 Døjringe 
  Prøveleder: Arne Nielsen, tlf. 24690819, e-mail: kennelfredensvejs@privat.dk 
  Tilmelding: Hundeweb – frist 4. august

  Kreds 7 
  Søndag den 14. juli kl. 9.00
  GISLINGE
  Mødested: Lammefjordens Jagtforening, Østre Vej 20, 4532 Gislinge
  Prøveleder: Nikoline Zora Andersen, tlf. 93874287, e-mail: hund@lfjagt.dk 
  Tilmelding: Hundeweb – frist 5. juli

  Kreds 8
  Lørdag 6. juli kl. 9.00
  RØNNE
  Mødested: Vestermariested 8, 3700 Rønne
  Prøveleder: Poul Ebbesen, tlf.23 63 19 01, e-mail: phe@ncc.dk
  Tilmelding: Hundeweb – frist 29. juni

   

 • RACEDYSTEN 2024:

  Racedysten er en anerkendt apporteringsprøve, hvor alle stambogsførte hunderacer kan deltage.  Hver race kan stille med et hold bestående af 3 hunde samt evt. en reserve. Prøven dømmes efter "Reglement for Danmarks Jægerforbunds apporteringsprøve", og der dystes om at blive ”Prøvens bedste hold” og ”Prøvens bedste hund”, og resultaterne stambogsføres.

  Racedysten afholdes i 2024 den sidste weekend i juli. 

  Prøvelokaliteter er endnu ikke fastlagt. 

   Det gældende regelsæt for prøven kan ses her: https://www.jaegerforbundet.dk/media/21063/reglement-for-dj-s-racedyst-2023.pdf

 • FORBUNDSMESTERSKAB I UDVIDET APPORTERING 2024

  Dato og sted for FM i 2024 p.t. endnu ikke fastlagt. 

  Generelt:
  Vedr. kvalifikation:
  Danmarks Jægerforbund afholder hvert år et antal udvidede apporteringsprøver fordelt i de enkelte kredse landet over. Alle jagthunde kan deltage i disse prøver, såfremt ejeren er medlem af Danmarks Jægerforbund.

  Hundene afprøves efter ”Reglement for DJ Udvidet Apporteringsprøve (herunder FM)” og afprøves i følgende tre discipliner:

  • Apportering af fuglevildt
  • Apportering på vand
  • Apportering af hårvildt

  Tilmelding til kvalifikationsprøverne sker via hundeweb: www.hundeweb.dk

  Ved deltagelse i en udvidet apporteringsprøve har de bedste hunde mulighed for at kvalificere sig til Forbundsmesterskabet, der er jægernes uofficielle Danmarksmesterskab i udvidet apportering. Det er muligt at stille på alle udtagelsesprøver til FM i hele landet med samme hund eller flere forskellige hunde.

   Ved Forbundsmesterskabet konkurreres individuelt i det samlede resultat samt individuelt i hver af de 3 apporterings-discipliner.

  Kvalificerede til FM kontaktes af sekretariatet umiddelbart efter den sidste kvalifikationsprøve.

 • Schweissprøver

  Schweissprøver

  Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund – uanset hundens race (inkl. blandinger) - kan deltage på denne prøve. Hunde, der ikke er stambogsført i DKK eller i en anden FCI -anerkendt organisation, skal have et START-NR udstedt af DKK inden tilmelding. Dette kan købes i DKK’s webshop .

  p.t. ingen planlagte.

   

Hunde uden anerkendt FCI stambog:
Såfremt din hund ikke har en anerkendt FCI stambog skal der i god tid forud for tilmelding til prøven købes et startnummer hos Dansk Kennelklub. Startnummeret benyttes i forbindelse med tilmelding samt ved registrering af resultater. Dette startnummer kan anvendes til alle prøver, som du ønsker at stille hunden på resten af hundens liv.  Bestilling af startnummer (kun for hunde  uden anerkendt FCI stambog).

Tilmelding af en hund, registreret i Dansk Jagthunde Registrering (DJR)
Hunden skal tilmeldes som ”Ukendt” hund og efterfølgende skal fremsendes en kopi til prøvelederen af hundens stamtavle.  Der skal ikke købes et startnummer.
Undervejs i registreringen bliver man bedt om at bekræfte, at stambogen er indsendt til DKK (men her i stedet til prøveleder i DJ). Dette bekræftes blot for at komme videre.
Ved oprettelse af hunde, som er  registreret i DJR indtastes: DJR (mellemrum) 10 ………
Så kan hunden oprettes og fremover kan den tilmeldes med ovennævnte nummer.