PRS-skydning

“PRS” tager navn fra Precision Rifle Series, er en praktisk orienteret skydedisciplin, der ud over at det er rigtigt sjovt og spændende, også søger at fremme jægerens evner med riflen.

Hvad er PRS

PRS ligner på mange måder den klassiske jagtfeltskydning, der skydes på tid og på forskellige afstande. Formålet er det samme - at blive fortrolig med udstyret, omsætte teori til praksis, lære egne begrænsninger at kende, og i sidste ende at udvikle sig som jæger og riffelskytte.

En typisk PRS-konkurrence består af et antal “stages” - eller stationer, hvor skytterne efter tur gennemfører skydningen, typisk 8 til 10 skud per station, hvortil man har begrænser tid, normalt omkring 90 sekunder. En konkurrence består af 6-10 stationer, som består af en beskrivelse af hvilke mål, der skal skydes til, i hvilken rækkefølge, samt hvilke hjælpemidler skytten må benytte. Til forskel fra mange andre discipliner, så er der meget vide rammer for hvilke hjælpemidler der er tilladt. Der er generelt ingen begrænsninger på hvilket udstyr skytten må benytte, for at opnå den mest stabile skydestilling. Det betyder, at der eksperimenteres meget med ny teknologi og materialer, både i forhold til tilpasning af riflen, optikken og ting der kan hjælpe med stabilitet.

Der vil normalt være en eller anden form for rekvisit på en station, som f.eks. en træstamme, en trefod eller en bunke sten, der kan benyttes til at bygge en stabil skydestilling. Det er banen der sætter begrænsningen, men det tilstræbes at skabe en situation der udfordrer skytten på skydestillingen, så evnen til at placere gode skud fra en improviseret stilling trænes, hvilket jo i den grad repræsentere det en jæger udsættes for i virkeligheden.

Målene varierer i størrelse, og vil normalt svinge mellem 5 - 50 cm afhængig af afstandene. Da der skydes primært på hårde mål, står de normalt ikke nærmere end 200 meter, og de længste vil være mellem 800 og 1000 meter ude. Afstandene gør, at det i praksis ikke er muligt at skyde på papir og foretage markering. Hårde mål gør det muligt for en observatør, der også noterer point, at fastslå om skytten har ramt målet.

Hvem skyder PRS?

De danske PRS-skytter er, for nuværende, organiseret i nedenstående jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund:

Foreningerne består af en større gruppe af entusiastiske jægere, der ønsker at dyrke skydningen meget aktivt. Ud over at afholde PRS-konkurrencer, er foreningerne også interessefællesskaber, som dyrker og udvikler medlemmernes viden, færdigheder og kompetencer. En stor del af medlemmerne er aktive som riffelinstruktører, genladningsundervisere og jagttegnskursuslærer.
Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund, der ønsker at søge mere information eller vil være medlemmer i PRS-foreningerne, kan søge mere information eller rette henvendelse til den forening der passer dem bedst.

PRS trænes også med .22LR, og der begynder at være konkurrencer i 22-PRS. Prisen er lavere og det er mere tilgængeligt i forhold til skydebaner.

Internationalt

PRS skydes i mange lande, og er som disciplin i vækst, især i vores skandinaviske nabolande. Mange medlemmer fra de danske PRS-foreninger deltager i de udenlandske skydninger og internationale mesterskaber. For at stille op i de internationale mesterskaber, har de danske foreninger i fællesskab stiftet “DKPRA” - Danish Precision Rifle Association, der holder medlemskabet for Danmark af IPRF - den internationale organisation, som samler PRS-skytter på tværs af landegrænser.