Kursus og uddannelses-koordinator kreds 8 Bornholm.

Navn: Peter L.Sejersen
Adresse:
Forening:
Tlf. 1: 28 10 13 25
E-mail: peter.loht.sejersen@gmail.com 

 

Funktion:  Uddannelses og kursus-koordinator

Kredsformand Peter Loht Sejersen er ny midlertidig kursus og udddannelses koordinator, indtil en ny er fundet.

      

Ifølge mål og succeskriterier for uddannelse i Danmarks Jægerforbund vil uddannelsesudvalget i DJ gerne: 

 •  Sikre dynamisk og tidssvarende lokal uddannelse og dannelse
 • Løbende tilpassede kursusudbud efter behov hos medlemmer, DJ's organisation og eksterne
 • Højne og være på forkant med jægernes etik og moral for sikring af samfundets accept af jagt

 

Som et led i at understøtte strategien vil jeg gerne undersøge om der er ønsker til kurser/uddannelser for 2024 i kredsen. Danmarks Jægerforbund har en bred pallette af kurser/uddannelser læs mere her. Jeg vil meget gerne høre, om din forening har behov for kurser, har interesse i et eller flere kurser og/eller gerne vil afholde kurser?

 

Følgende kunne f.eks. være i spil: 

 • Flugtskydningsinstruktør
 • Riffelinstruktørmoduler (skydeleder, riffel ▪ Instruktionsteknik ▪ Riffelinstruktør, faglig del)
 • Genladningskursus
 • Vildtsygdomme og hygiejne kursus (foreløbigt er der planlagt et kursus på øen den 6/3-24)
 • Transport af ammunition
 • DJ Lederuddannelsens gratis moduler f.eks. Bestyrelsesarbejde ▪ Sociale Medier og intern kommunikation SoMe ▪ Medlemsfastholdelse og -hvervning ▪ Konflikthåndtering 1 & 2, osv.)
 • 2- dages reguleringskurser i 2024 
 • Gratis førstehjælpskurser i 2024

De mange frivillige i Danmarks Jægerforbund er afgørende for organisationens virke. Derfor er organisationsuddannelse et vigtigt fokusområde. DJ udbyder forskellige typer af organisationsuddannelse og kan målrette det, så det passer situationsbestemt til de lokale behov og forholdJeg vil derfor gerne slå et slag for DJ Lederuddannelsens moduler. Der er rigtig mange, der ikke ved, at disse gratis kan afholdes en hverdag i en jagtforening som et aftenkursus fra kl. 17-22. Der er et minimums deltagerantal på 15, så det kan nogle gange være en fordel at lave det i et samarbejde med nabo jagtforeninger, hvis man tænker, at det kniber med at finde 15 kursister i egen forening.

 

Hvis ønsket i stedet er en hel DJ Lederuddannelse – Ledelse af frivillige, skal de 3 orange basismoduler tages i Jagtens Hus udover de lokale moduler. Læs mere om DJ Lederuddannelse – Ledelse af frivillige  her.

 

Foreninger som har skydebaner, må meget gerne melde tilbage, hvis man ønsker at holde et kursus og samtidig få en snak om økonomi og det praktiske ved afholdelse.

 

Har I spørgsmål eller andet, så tøv ikke med at tage fat i mig. Jeg glæder mig til at høre fra jer.

 

--

Med Venlig Hilsen

Peter Loth Sejersen

Kredsformand, Kreds 8 Bornholm

Pederskervejen 25 ● 3720 Aakirkeby
Telefon +45 28 10 13 25 

E-mailadresse Peter.Loth.Sejersen@gmail.com