Ny- juniorjæger

At være ny- og juniorjæger i Danmarks Jægerforbund er en vej til at blive jæger der er fuld af oplevelser og læring om jagt og natur.

Præsentation af Nyjægerkoordinator, Dorthe Fallesen Frimann, Kreds 4

Alder 42, Flugtskydningsinstruktør og medlem af Nyjægerudvalget.

Som nyjæger, er det vigtigt at komme godt ind i jagtens fællesskab.

Siden jeg selv tog jagttegn i 2012 og begyndte at komme regelmæssigt i min lokale jagtforening, er der sket meget og det vigtigste set ud fra egen erfaring, er at få skabt en godt og solidt netværk jægerne imellem. Det er vigtigt, at man bliver budt velkommen både ude til jagttegnsundervisningen, i jagtforeningerne, på skydebanerne og selvfølgelig med på jagt.

I dag afholder jagtforeninger, kommuner og naturstyrelsen nyjægerjagter, men idet daglige er det et fokuspunkt, at have et godt solidt netværk af nye og mere erfarende jægere omkring sig, så man får mulighed for at komme med på jagt. Når man har bestået jagtprøven og haglskydeprøven og evt. riffelprøven og bueprøve,kan man med fordel tilmelde sig på nyjægermentor.dk, hvor man kan finde et yderligere netværk og blive tilknyttet en mentor i ens landsdel og derved få endnu bedre mulighed for at komme rigtig godt i gang. Nyjægermentor er et fornuftigt supplement, til det gode arbejde der allerede ligger ude i jagtforeningerne.

Man er nyjæger i de første 3 år efter at have erhvervet sig jagttegn og man er altid velkommen både som aspirant, nyjæger, som underviser mv. at kontakte mig, såfremt man måtte have spørgsmål eller har forslag til arrangementer og aktiviteter. Ligeledes kommer jeg gerne rundt til foreninger og undervisning i hele kredsen. Ligeledes kan jeg kontaktes via Facebook gruppen; ny-og juniorjæger i syddanmark kreds 4.

Til daglig er jeg bosiddende i Fredericia og dyrker både hagljagt, riffeljagt og flugtskydning og kommer ud af en lang række jægere i familien. Desværre har mange nyjægere i dag ikke haft denne mulighed og de skal hjælpes ekstra godt i gang. Ofte, starter interessen for jagt og natur allerede fra barnsben og der rigtig mange muligheder for juniorjægerne at komme med ud i naturen. Der findes Sommercamps i DJ-regi samt projekt NaturligVis. Alle sammen rigtig gode muligheder for at komme godt i dag og det arbejde understøtter jeg gerne som Nyjægerkoodinator.

Mobil: 51302949 

Mail: dorthe.frimann@live.dk

Kontaktpersoner i kredsbestyrelsen. 

Jan Holm. 

Merete Callesen.