Nyheder fra kreds 5

Duelighedsprøve Jagthornsblæsning

Duelighedsprøve Jagthornsblæsning Kreds 5 Læs mere

Kredsårsmøde 5. marts 2020

Kredsårsmøde Dalum Landbrugsskolen Landbrugsvej 65 5260 Odense Indskrivning fra kl. 18.15 til 18.45 Der skal forvisset medlemsbevis enten i papir form eller som app Hver Jagtforening kan deltage med 1 pr. påbegyndt 50 medlemmer. Tilmelding til Kredsformand Ejgil V. Jensen på mail evj@fritid.tele.dk Med navn og medlems nr. Læs mere

KredsFormandskandidat Kreds 5

Kandidat til Formand i Kreds 5. Hans Kristian Nielsen Guldbjergvej 68 5400 Bogense. Mobil 25851778 Mail jagt@nielsen.mail.dk Læs mere

Strukturdebatmøde 26. sept

Stormøde på Fyn Emne Ny struktur i Danmarks jægerforbund. Afholdes på Dalum Landbrugsskole torsdag 26. september kl. 19 til 21,30 Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund er velkomne. Læs mere