Nyheder fra kreds 5

Info. møde om mink, mårhund, vaskebjørn

Informationsmøde om bekæmpelse af mink, mårhund og vaskebjørn Regulering om natten, fældefangst, baitpladser – nye begreber er dukket op i vores danske jægerhåndværk - men ikke desto mindre afgørende ingredienser, hvis vi skal sikre en effektiv kontrol med bestandene af invasive rovpattedyr i vores natur. Læs mere

Netværk for Strandjagtforeninger

Netværk for Strandjagtforeninger Læs mere

Kvalifikationskydning til FM i Jagtfeltskydning.

Duelighedsprøve Jagthornsblæsning

Duelighedsprøve Jagthornsblæsning Kreds 5 Læs mere