Nyheder fra kreds 5

Kredsårsmøde 5. marts 2020

Kredsårsmøde Dalum Landbrugsskolen Landbrugsvej 65 5260 Odense Indskrivning fra kl. 18.15 til 18.45 Der skal forvisset medlemsbevis enten i papir form eller som app Hver Jagtforening kan deltage med 1 pr. påbegyndt 50 medlemmer. Tilmelding til Kredsformand Ejgil V. Jensen på mail evj@fritid.tele.dk Med navn og medlems nr. Læs mere

Strukturdebatmøde 26. sept

Stormøde på Fyn Emne Ny struktur i Danmarks jægerforbund. Afholdes på Dalum Landbrugsskole torsdag 26. september kl. 19 til 21,30 Alle medlemmer af Danmarks Jægerforbund er velkomne. Læs mere

Foredrag om Trækvildt

Informationsmøde om forvaltning af trækvildt Afholdes på Stradnager Skydecenters Klubhus Onsdag 16/10 2019 KL.18.30 Læs mere

Hjortelaug Assens, indkaldes til årsmøde

På vegne af Hjortelaug Assens, indkaldes til årsmøde d. 28.08.2019 kl. 19.00 hos Anders Cederfeldt, på adressen Søndergårdevej 9, 5560 Aarup. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Året der gik i styregruppen v. Aksel Olsen 3. Hvordan se de andre grønne organisationer på Jægernes enegang mht. til arealkrav v. Anders Cederfeldt 4. Fremtiden for... Læs mere