Kredsens reguleringskorps er inddelt i 3 områder.

Thisted/Mors, Himmerland og Vendsyssel.

De tre korps fungerer i samarbejde med Naturstyrelsen i de respektive områder.

Der afholdes årlige møder, hvor reguleringsjægerne følger op på indsatsen og udveksler erfaringer, samt uddannes efter gældende lovgivning. Indsatsen er bundet op på Bekendtgørelse af vildtskader.

I Kreds 1 kan du få mere at vide om korpset og deres opgaver i de forskellige områder hos:

  • Thy og Mors: Kim Fredholm 51742734 fredholm@karby.dk
  • Himmerland: Kristian Slyk 23932304 slyk@stofanet.dk
  • Vendsyssel: Bjarne Dunk 25164299 bdunk@email.dk

Du kan også læse deres aktivitetsbeskrivelse her:

Regulering af skadevoldende vildt

Husmår, ræv, krager, skader, samt invasive arter, dvs. arter der ikke naturligt er hjemmehørende i den Danske fauna.
Såvel privatpersoner som offentlige myndigheder kan gøre brug af reguleringsjægerne.
Det er gratis, at bruge reguleringsjægerne dog betales kørepenge efter statens takster og evt. ammunition.             

Står du med en regulerings opgave i dit område, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til en af ovenstående kontaktpersoner.