Markvildt - Publikationer og Aktiviteter

Primærdata

Faglige test og undersøgelser

Konferencer

New findings in dispersal habitat-related breeding-success and predation in Danish grey partridge (2017). Olesen, C.R. Oral - 33rd IUGB and 14th Perdix Congress. 22-25 Aug 2017, Montpellier, France.

Evidensbaseret rådgivning

Artikler

Agerhønens år (2017). Jesper Kjær Illemann. Jæger 26(6/7) s. 88-90.

Bliv NATURLIGVIS: Jagt & fiskeri på skoleskemaet. Marianne Ebbensgaard. Jæger 26(5) s. 106-107.

Det åbne land som dobbelt ressource (2017). Niels Søndergaard. Jæger 26 (6/7) s. 26-27.

Insekter og markdrift (2017). Jens Ljungmann Pedersen. Jæger 26(4) s. 50-51. Fri adgang

"Morten" sulter i sommerperioden (2017). Anders Rishøj Jensen. Jæger 26(5) s. 78-79.

Naturen i landbrugslandet: Kalder på viljen til at ville (2017). Niels Søndergaard, Jakob Bergmann Nielsen, Thomas Iversen. Jæger 26(8) s. 74-76. 

- NEJ, jeg har ikke glemt at pløje til kanten... (2017). Sebastian Behnke. Jæger 26(8) s. 32-33. Fri adgang

Når dagene længes, og vinteren strenges (2017). Lene Midtgaard. Jæger 26(2) s. 22-23.
Anlæggelse af vildtstriber

Pleje af hegn og småbeplantninger (2017). Jakob Bergmann Nielsen. Jæger 26(1) s. 94-95.

Stil krav til dine fasaner! (2017). Kim Lykke Jensen. Jæger 26(6/7) s. 98-99.

Vand er lig med liv: At anlægge et vandhul kan være en god måde at skabe et åndehul på din ejendom (2017). Sabina Rohde. Jæger 26(5) s. 122-123.

 

Fagrapporter

Økologisk rum og biodiversitet i det åbne land (2017). Midtgaard, L., Illemann, J.K., Bencke, S., Flinterup, M., Rohde, S. (2017).  Danmarks Jægerforbund, Fagrapport, 28 s. Fri adgang

 

Høringssvar og Notater

Aktivitetskrav på slåningsbrak Notat (9. marts 2017). Iversen, T. - Miljø- og Fødevareministeriet – Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 1 s.

Forslag til bekendtgørelse om lokale naturråd med tilhørende vejledning og kort, udkast til vejledning om Grønt Danmarkskort samt vejledning om udviklingsområder. 
Høringssvar (4. maj 2017). Iversen, T. - Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen, Planlægning og Byudvikling. 1 s. Fri adgang

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til læhegn og småbeplantninger (26.maj 2017). Claus Lind Christensen. - Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen 2 s. Fri adgang

Udfordringer i landbrugsstøtten. Notat (6. februar 2017). Danmarks Jægerforbund, Rådgivnings- og uddannelsesafdelingen. - Miljø- og Fødevareministeriets Departement. 5 s. 

Udkast til forslag til ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække (gødskningsloven). Høringssvar (8. februar 2017). Nielsen, J.B. - Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervs-styrelsen, Miljø & Biodiversitet. 1 s. Fri adgang

”Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017” Høringssvar (4. januar 2017). Nielsen, J.B. - Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervsstyrelsen, Miljø & biodiversitet. 1 s. Fri adgang

Presse

 Online/trykte medier

Remiser og levende hegn øger vildtbestanden. Thomas Iversen. - Interviewer: Henriette Lemvig, Effektivt Landbrug, Tema Skovbrug, 11. marts 2017, side 16-17.

Evidensbaseret Kommunikation

Folder

Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer 2017 (2017). Rishøj, A., Søndergaard, N., Iversen, T., Nielsen, J.B. - Danmarks Jægerforbund og SEGES, 20 s. Fri adgang

Aktiviteter

Tips og info

Artikler

Konference om økologisk rum og biodiversitet. Anita Vognstrup. Jæger 26(2) s. 52-54.

 

Konferencedeltagelse

Biodiversitetssymposiet, Københavns Universitet, 1.-2. februar 2017. - Deltager, Sabina Rohde. Fri adgang

Temadag om levesteder. Fugle og pattedyrs krav til levesteder, Institut for Bioscience/DCE, Aarhus Universitet, 25. januar 2017. - Deltager, Sabina Rohde. Fri adgang

Opskrifter

Artikel

Risotto med fasan, grønne asparges og svampe. Finn Kallesø Sørensen. - Jæger 26(3) s. 86-87.

 

Leder

Markvildtet under pres (2017). - Hovedbestyrelsesmedlem Jens Venø Kjellerup, kreds 4 orienterer. Jæger 26(3) s. 10. Fri adgang

Foredrag

 

Dannelse af markvildtlav. - Hammelev. Anders Rishøj Jensen, 27. marts 2017.

Dannelse af markvildtlav. - Felsted. Jakob Bergmann Nielsen, 26. april 2017.

Dannelse af markvildtlav. - Skive. Anders Rishøj Jensen, 14. marts 2017.

Dannelse af markvildtlav. - Tiset. Jakob Bergmann Nielsen, 14. marts 2017.

Foredrag om markvildt og dets levesteder. - Sorø. Lene Midtgaard, 9. maj 2017.

Natur- og vildtpleje + Dannelse af markvildtlav. - Nr. Vium. 28. februar 2017.

Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer. - Billund. Thomas Iversen, 22. februar 2017.

Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer. - Billund. Thomas Iversen, 23. maj 2017.

Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer. - Fjerritslev. Thomas Iversen, 21. marts 2017.

Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer. - Stausø. Thomas Iversen, 27. april 2017.

Vildtpleje for markvildt. - Vrensted. Anders Rishøj Jensen, 6. marts 2017.

 

Bog- og DVD anmeldelser

Landskabets skjulte muligheder - Håndbog i udvikling af skov-, natur- og herlighedsværdier. Christian Nørgård Nielsen, Skovbykon og Skovdyrkerne, 600 sider. Anmeldt af Katrine Meiser, opnåede 4 patroner. Jæger 26(1) s. 113.

Øvrige publikationer og aktiviteter fra Danmarks Jægerforbund kan ses her