Nordjylland og Himmerland som hører til Kreds 1 har to hjortevildtsformænd, som varetager den koordinerende rolle for områderne.

Har du spørgsmål til arbejdet med Hjortevildt i disse områder, kontakt da gerne: 

Nordjylland: Tage Espersen, 40 11 54 29 tage-es@hotmail.com
Himmerland: Niels Quist-Jensen,  40 17 82 36  nielsqj@gmail.com

De afholder årlige møder som også inviteres til via Kredsens nyheder og FB-side, så hold øje der.

Du kan læse meget mere om organisering og projekter indenfor hjortevildt her: