FM i Jægersporting

Generelt om Jægersporting

Jægersporting er en alsidig skydedisciplin, hvor skytternes skydefærdighed testes på varierende mål.

Jægersportingbaner har 5 standpladser på linje. Foran standpladserne er der et rektangulært skudfelt på 40 meter i bredden og 25 meter i dybten, arealet er markeret med pæle. Standpladserne er placeret midt for skudfeltet med en indbyrdes afstand mellem standpladserne på 3-5 meter. Der er minimum 6 kastemaskiner, som kaster duerne, så disse passerer skudfeltet.

Lidt om lerduerne

Lerduerne kan være alle typer (kanin-, battue-, mini-, midi- eller standard duer). Duernes flugt/flyveretning er valgfri og sættes af foreningen eller arrangøren, og kan være stigende, faldende, udgående, indkommende, opadgående eller rullende som kaninduer.

Duerne skydes efter forskellige programmer, så man på hver af de 5 standpladser skyder til 5  forskellige duer. Hvilke duer, der skal skydes på de enkelte standpladser, er markeret på en tavle foran skytten.

Forskellige kombinationer

Duerne kan kombineres som 5 enkeltduer, 3 enkeltduer og en double eller 1 enkelt due og 2 doubler. Doublen kan variere, enten som en skud-double, hvor anden due først kastes når der er skudt til første due, det kaldes en report-double, eller som en simultandouble, hvor begge duer kastes samtidig, og hvor skytten selv skal afgøre hvilken due der skydes først.

Normalt er der flere programmer på en jægersportingbane, som varierer i sværhedsgrad, og ofte stilles maskinerne på en ny måde til hver træning.

FM i Jægersporting

FM afholdes årligt og forud for FM skal skytterne kvalificerer sig via en af de kvalifikations skydninger der afholdes lokalt i kredsene. Til FM skydes der til 100 duer på 4 forskellige baner.

NYT I 2024:
Her skydes i 6 rækker; dame-, junior-, senior-, oldboys-, veteran- og superveteranrække, både individuelt og for hold.
Aldersklasserne er som anført i ”Generelle konkurrencebetingelser for alle hagldiscipliner”.
Der skydes til 4 serier af 25 duer, to serier lørdag og to serier søndag. Alle rækker afsluttes og præmieres om søndagen.
En holdskyttes resultat tæller både i holdets række og individuelt i egen række. Holdskytter der skyder i anden holdrække end deres individuelle række, indplaceres individuelt i deres korrekte individuelle række.

Du kan læse en reportage fra FM her

Regler for Jægersporting