Informationer vedr. Projekt Tirstrup Skydebanecenter

 

Referat 17.12.2018 Opdstart
Power præsentation fra mødet den 17.12.2018
Referat 190515 Tirstrup skydebanecenter

Visionen for Skydebanecenter Tirstrup

Etablere et internationalt skydecenter – pendant til KFK Syddjurs kommune har i samarbejde med Danmarks Jægerforbund udviklet nærværende prospekt, som har til hensigt, at visualisere mulighederne for indretning af et samlet skydebaneanlæg i Syddjurs kommune. Der findes i dag en lang række selvstændige riffelskydebaner og flugtskydebaner på Syddjurs og i omegnskommunerne. Der er tale om mindre anlæg, som har ringe udvidelsesmuligheder og svært ved at tiltrække større nationale og internationale konkurrencer. En lang række af områdets jagtforeninger, har ytret sig yderst positivt over for den mulighed at få skabt ét stort fælles skydebaneanlæg i Syddjurs kommune. Et anlæg, som vil kunne dække både nuværende og fremtidige behov, for et stigende antal brugerne, samt tiltrække både lokale, nationale og internationale stævner og konkurrencer.

Den tænkte placering (Skydebane Tirstrup)