Nyheder fra kreds 4

kom til temaaften om mårhunde i Ribe.

Haglprøver de sidste 5 år.

Ny struktur i Danmarks Jægerforbund.

Opdatering af jagttider på kron-og dåvildt.