Natur- og jagtsti

Natur- og jagtsti under Danmarks Jægerforbund er en spændende aktivitet, som giver udøverne en speciel oplevelse. Og så er det noget af det nærmeste, du kommer på rigtig jagt, uden at der er tale om den ægte vare.

Natur- og jagtsti - hvad er det? Natur- og jagtsti er en spændende, morsom og ikke mindst lærerig aktivitet eller konkurrence, hvor du kan afprøve din viden om fugle, dyr, planter, kendskab til jagtloven, afstands-bedømmelse, hunde, sikkerhed og etik.

Med andre ord kommer deltagerne gennem en række poster med både teoretiske spørgsmål og praktiske øvelser, herunder skydning. 

Natur- og jagtsti på flere niveauer

Hos Danmarks Jægerforbund kan Natur- og jagtsti foregå på tre niveauer:

Forbundsmesterskab: Det er kun medlemmer med jagttegn, der har mulighed for at deltage i forbundsmesterskabet. Her konkurreres i en blanding af teoretiske og praktiske poster som også inkluderer skydning til lerduer.

Jægerniveau: Her har både medlemmer og ikke-medlemmer mulighed for at deltage, ligesom det ikke er nødvendigt med et jagttegn, da der vil være en skydeinstruktør til stede på eventuelle skydeposter. Posterne har dog stadig fokus på både naturen og de jagtfaglige emner, så jægerniveauet kan passende bruges som træning til jagtprøven.

Børne-/familieaktivitet: Natur- og jagtsti kan med fordel bruges ved byfester, dyreskuer, messer eller andet, hvor jagtforeningen skal vises frem i lokalområdet. I familieudgaven er der fokus på viden om naturen, og alle har derfor mulighed for at være med, uagtet om de har jagttegn eller ej.

Hvad er Natur- og jagtsti?

Natur- og jagtstien afvikles, som om man er på jagt, og deltagerne opfører sig herefter. Modsat andre konkurrencer er der en munter dialog mellem deltagerne, og de fortæller gerne om, hvor de har "dummet sig", så alle kan få sig et billigt grin.

Dette til trods er der skam tale om en seriøs aktivitet eller konkurrence, selvom der også er plads til godt kammeratskab mellem deltagerne, som til mesterskabet jo kommer fra hele landet.

En Natur- og jagtsti indeholder skydning til lerduer, der agerer fugle og løbende vildt, samt figurer, som vipper op. Der er rene teoriopgaver, men for det meste kombinerer opgaverne både skydning og teori. Deltagerne i Natur- og jagtsti har ofte hund med, og i et sådant tilfælde er det således både jæger og hund, der bliver bedømt.

Endelige er det værd at huske på, at uanset hvordan det går, når man deltager på en jagtsti, så har man ofte lært noget, som kan bruges senere både på jagtsti og/eller på jagt.

Har du fået lyst til at prøve kræfter med en natur- og jagtsti, enten som deltager eller som arrangører, så kontakt din lokale jagtstikoordinator, der altid vil være behjælpelig med gode råd og vejledning.

Find din lokale jagtstikoordinator.

Her på siden kan du finde inspiration, brugsklare jagtstier og læse mere om forbundsmesterskabet.