Valg i kreds 5

I 2024 er det valgår i Danmarks Jægerforbund. På denne side kan du følge med i hvem, der er på valg i din kreds. Alle kandidater har mulighed for at præsenterer sig selv på denne side, hvis det ønskes.

Dagsordenen til det ordinære årsmøde offentliggøres på DJ’s hjemmeside senest to uger før årsmødet. Her vil alle indkomne forslag samt navnene på kandidater til hovedbestyrelsen, HB-suppleant og kredsformand fremgå.

Alle kandidater har mulighed for at præsentere sig her på siden.

Ejgil Valdemar Jensen, kandidat til kredsformand, kreds 5

Hvem er du?

Jeg er 55 år og bor på en landbrugsejendom lidt udenfor Faaborg. Jeg har to børn på hhv. 15 og 19 år. Jagtmæssigt spænder jeg vidt. Både riffeljagt og hagljagt er noget jeg dyrker. Buejagt er nok ikke lige mig. Jeg tror ikke, at jeg kan være stille nok.

Hvad vil du arbejde for som kredsformand?

Jeg synes, at det er vigtigt at samle jægerne på Fyn. Altså at styrke samarbejdet mellem jægerråd, foreningerne og kredsen. Der skal være ro i baglandet, og vi skal snakke meget mere jagtrelateret, hvis vi skal have flere medlemmer ind i foreningerne. Vi skal også afsøge mulighederne for samarbejder med andre organisationer som Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening. Vi har mange af de samme interesser som dem, og hvis vi tre organisationer står sammen, har vi langt større gennemslagskraft overfor f.eks. kommunerne, når vi skal have noget igennem.

Hvad ser du som de største opgaver i de kommende 4 år?

Vi skal være langt bedre til at få de gode historier om jagten og jægerne ud til offentligheden. De sårlige historier kommer helt af sig selv, men vi laver så mange ting der er til gavn for Hr. og Fru Danmark, som ingen ved noget om. Det kan være vildtpleje, skovrejsning og meget andet. Der skal vi stå meget skarpere i billedet, og helt bevidst arbejde med at få de gode historier ud. Hvis ikke vi får fortalt de gode historier om jagten og jægerne, får vi meget svært ved at tiltrække nye medlemmer. Så en af de største opgaver ligger i at snakke jagten op.