Hundeaktivitetsudvalg

Danmarks Jægerforbunds hovedbestyrelse har nedsat en række politiske og jagtfaglige udvalg. Inden for hunde verdenen har man valgt at nedsætte følgende udvalg: 

Et Hundeaktivitetsudvalg (et jagtfagligt udvalg), der bl.a. skal sikre, at der årligt holdes et passende antal jagthundeprøver målrettet alle medlemmer af DJ, kvalitetssikre disse prøver ligesom udvalget er ansvarlige for udpegning og uddannelse af prøveledere og dommere til prøver afholdt i DJ regi.

Læs mere om udvalget, herunder mål og opgaver: