Vildtforvalteruddannelsen

Vildtforvalteruddannelsen sigter mod at give deltagerne de kvalifikationer, der er nødvendige for at forvalte og planlægge for natur-, vildt- og jagtinteresser på bedriftsniveau. Derved forberedes deltagerne til fremtidige stillinger som praktisk udøvende, i administrative jobs, og i konsulentvirksomheder, som direkte eller indirekte berører forvaltningen af vildtet og dets levesteder.

Vildtforvalteruddannelsen er vores flagskib i Danmarks Jægerforbund inden for uddannelser rettet mod professionel uddannelse i Vildtforvaltning.

Nøgleordene for fremtidens vildtforvaltere er faglighed, seriøsitet, ansvarlighed, fleksibilitet og åbenhed, således at vi kan indrette os efter de krav vi selv stiller og som samfundet stiller til en professionel vildtforvalter.

Vildtforvalteruddannelsen er en driftsorienteret SU-berettiget uddannelse, der kvalificerer til at varetage jobs inden for jagt- og naturforvaltning på alle niveauer. Vildtforvalteruddannelsen har eksisteret siden 1950 og der er i alt uddannet ca. 480 Vildtforvaltere. Formålet med vildtforvalteruddannelsen er, at uddanne forvaltere af naturressourcer indenfor vildtforvaltning, såvel på ejendomsniveau som på nationalt niveau.

Hør fire tidligere elever fortælle om Vildtforvalteruddannelsen. 

Sted:

Vildtforvaltningsskolen, Danmarks Jægerforbund, Kalø.

Tidspunkt:

Afholdes i ulige år fra medio februar til ultimo oktober.

Pris:

6.000 kr./måned.

Antal elever:

20 pr. årgang.

Indhold:

Undervisning veksler mellem forelæsninger og gruppearbejde omkring cases. Der undervises på alle hverdag kl. 8.30 – 15.30 (fredag dog kun til kl. 12). Der ud over inddrages weekender og aftener til undervisning og ekskursioner.

Ekskursionerne går både til ind- og udland, og er en meget vigtig del af uddannelsen, idet disse ture sætter teori i relation til praksis. Emnerne for undervisningen spænder bredt, men fokus er på følgende hovedområder:

På uddannelsen undervises der i følgende emner:

 • Vildtbiologi og vildtøkologi.
 • Natur- og vildtpleje, herunder landbrug og skovbrug i relation til vildtforvaltning.
 • Jagt- og vildtadministration, herunder jura i relation til vildtpleje og jagt.
 • Interessenter inden for vildtforvaltning.
 • Jagtledelse og jagtformer.
 • Jagthunde.
 • Vildtets og jagtens økonomi.
 • Skydning og våben. Genladningskursus. Flugt- og riffelinstruktøruddannelse.
 • Jagtetik.
 • Jagttegnskursuslæreruddannelse.
 • Undervisningsmetodik og naturformidling.
 • Driftsledelse, ledelse og samarbejde. Virksomhedsorganisation.

Optagelse:

Obligatorisk afsluttende del af herregaardsjægeruddannelsen, men der optages også "kvote 2" elever med relevant uddannelse (igangværende eller afsluttet) inden for jagtvæsen, jordbrug, skovbrug eller biologi. "Kvote 2" elever skal bestå en optagelsesprøve og en samtale, som i 2021 afholdes ultimo oktober. Optagelsesprøven er en kombination af teori og praktik og skal afdække ansøgerens kendskab til jagt, vildt og natur. 

Der er ansøgningsfrist til vildtforvalteruddannelsen 2021 senest torsdag den 1. oktober 2020. 

Yderligere oplysninger

Kontakt ansvarlig for vildtforvalteruddannelsen Peter Smærup, tlf. 88 88 75 61 eller pr. mail: psm@jaegerne.dk 

Praktiske spørgsmål

Skriv til Vildtforvaltningsskolen på vfs@jaegerne.dk

Jobmuligheder:

Vildtforvaltere med jordbrugsfaglige uddannelser finder typisk ansættelse som konsulenter i rådgivningsbranchen, undervisere eller forvaltere af større ejendomme. Vildtforvaltere med skytteuddannelse ansættes oftest som skytter, driftsleder eller i jagtrejsebranchen