Vildtforvalteruddannelsen

Siden 1950 er der blevet uddannet vildtforvaltere fra Kalø. Først i regi af Jægerskolen og siden Vildtforvaltningsskolen/Danmarks Jægerforund. I alt er det blevet til næsten 500 vildtforvaltere med baggrund som enten herregaardsjæger eller relevant uddannelse (igangværende eller afsluttet) inden for jagt, jordbrug, skovbrug, biologi mv.

Vildtforvaltningsskolen/Danmarks Jægerforbund har imidlertid tabt et uddannelsesudbud fra Miljøuddannelsen på markedsvilkår, som vildtforvalteruddannelsen var en del af. Vildtforvalteruddannelsen er derfor overgået til Skovskolen i et uddannelsesudbud fra 2021 - 2026. Se mere her: https://skovskolen.ku.dk/vildtforvalter/

Vildtforvalteruddannelsen sigter mod at give deltagerne de kvalifikationer, der er nødvendige for at forvalte og planlægge for natur-, vildt- og jagtinteresser på bedriftsniveau. Derved forberedes deltagerne til fremtidige stillinger som praktisk udøvende, i administrative jobs, og i konsulentvirksomheder, som direkte eller indirekte berører forvaltningen af vildtet og dets levesteder.

Nøgleordene for fremtidens vildtforvaltere er faglighed, seriøsitet, ansvarlighed, fleksibilitet og åbenhed, således at vi kan indrette os efter de krav vi selv stiller og som samfundet stiller til en professionel vildtforvalter.

Vildtforvalteruddannelsen er en driftsorienteret SU-berettiget uddannelse, der kvalificerer til at varetage jobs inden for jagt- og naturforvaltning på alle niveauer. Formålet med vildtforvalteruddannelsen er, at uddanne forvaltere af naturressourcer indenfor vildtforvaltning, såvel på ejendomsniveau som på nationalt niveau.

Hør fire tidligere elever fortælle om Vildtforvalteruddannelsen.