Lever

Fugl, normal lever

Fugl, infektion med fjerkrætuberkulose i lever (øverst) og tarm (nederst). Bemærk massiv udbredelse af bylder i hele leveren. Fuglen er ikke egnet til konsum. Fuglen bør indsendes til undersøgelse hos Vildtsundhed.dk.

Fugl, butrandet og hård lever efter infektion med bakterie (E.coli). Fuglen er ikke egnet til konsum.