Lever

Fugl, normal lever

Foto: DTU Veterinærinstituttet 

 

Fugl, infektion med fjerkrætuberkulose i lever (øverst) og tarm (nederst). Bemærk massiv udbredelse af bylder i hele leveren. Fuglen er ikke egnet til konsum. Fuglen bør indsendes til undersøgelse hos Vildtsundhed.dk.

Foto: DTU Veterinærinstituttet 

 

Fugl, butrandet og hård lever efter infektion med bakterie (E.coli). Fuglen er ikke egnet til konsum.

Foto: DTU Veterinærinstituttet