Viden om markvildtet

Her finder du blandt andet relevante faktaark og foldere om markvildtet. Dokumenterne er lagt ind som PDF-filer, så de er udskriftsvenlige. Nederst på siden findes en række links til artikler fra undersøgelser, der har set nærmere på tiltag i landbrugslandet og deres effekt.

Om projektet

Folder om markvildtlav, generelt

Opret et markvildtlav

Fem grundregler i markvildtlavene

Kontaktperson i et markvildtlav

Markvildtoversigten 2015

Markvildtoversigten 2016

Markvildtoversigten 2017

Markvildtoversigten 2018

Notat vedr. markvildtindsatsens resultater 2013-2020

 

Forvaltningsplan for hare og agerhøne

Forvaltningsplan for agerhøne

Forvaltningsplan for hare

 

Optælling af vildtet

Tællevejledning for hare

Tællevejledning for agerhøne

 

Natur og vildtpleje

Natur- og vildtpleje på landbrugsarealer 

Harekillinger i marts

Vildtvenlig afgræsning af naturarealer 

Viden om hare

Viden om agerhøne

Tiltag som gavner både agerhøns og lærker

Regulering af kragefugle gavner landbrugslandets sangfugle

 

Mere viden

Rådgivningen, der gives i markvildtlavene, er basseret på den viden, vi har fra Danmark og andre land omkring os. Der kommer hele tiden ny viden. I markvildtindsatsen forsøger vi at gøre rådgivningsprocessen dynamisk, så den nye viden indarbejdes i rådgivningen løbende. Vi har samlet en række links til artikler, der omhandler de tiltag, vi bygger vores rådgivning på. I artiklerne findes også dokumentationen for effekten. Vær opmærksom på, at nogle af artiklerne kun kan læses mod betaling.

Speciale om hare: Adfærdsmæssig respons hos haren (Lepus europaeus) på simuleret tilstedeværelse af predator

Habitat selection by the European hare in arable landscapes: The importance of small‐scale habitat structure for conservation

Et ufremkommeligt landskab for en agerhønsekylling
Grass buffer stripes benefit invertebrate and breeding skylark

More than 4300 butterflies from 27 different species recorded at Rotherfield

https://www.gwct.org.uk/research/scientific-publications/2019/sotherton2019/

Impact of landscape improvement by agrienviroment scheme options on densities of characteristic farmland bird species and brown hare

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167880914002060

Farmland Biodiversity and the Footprint of Agriculture

https://www.gwct.org.uk/research/scientific-publications/2019/holland2019/

https://www.gwct.org.uk/research/scientific-publications/2019/sotherton2019/

https://www.gwct.org.uk/research/scientific-publications/2019/stoate2019/

https://www.gwct.org.uk/research/scientific-publications/2018/aebischer2018/

https://www.gwct.org.uk/research/scientific-publications/2000-09/2009/aebischer2009a/

http://www.bkpjv.ch/downloads/3_hopphase.pdf

Randzoner og andre pesticidfrie beskyttelsesstriber i dyrkede arealer - en udredning