Om naturnationalparker

Den danske regering er ved at udmønte natur- og biodiversitetspakken, der skal sikre et langt større fokus på vildere natur og mere biodiversitet i Danmark. Danmarks Jægerforbund støtter således regeringens planer om at etablere naturnationalparker i Danmark. Det gør vi, fordi naturen behøver mere plads til naturlige processer, og vi støtter derfor en klar strategi, der styrker biodiversiteten i Danmark, Europa og globalt.

Tre kritikpunkter

Jægerforbundet opponerer dog mod fremtidig risiko for, at bæredygtig jagt af princip skal forbydes i naturnationalparker. Vores udgangspunkt er, at der skal være plads til friluftsliv, herunder jagt, så længe det ikke strider mod områdets biodiversitetsmæssige formål.

Regeringen har uden forudgående faglige analyser og dokumentation lagt sig fast på, at biodiversiteten generelt skal styrkes gennem udsætning af græssere, hvilket medfører hegn i varierende udformning. Jægerforbundet er i den forbindelse bekymret for vildtets frie bevægelighed og anbefaler derfor brug af lave glatte hegn.

Endnu en problematik med loven, der forventes vedtaget i Folketinget allerede den 1. juli 2021, er netop hastværket. Processen er først lige gået i gang og mangler et væld af analyser og drøftelser lokalt som nationalt, før man kan være klar med en lovgivning og en udpegning af de 13 naturnationalparker.

DJ har afgivet høringssvar

Danmarks Jægerforbund har den 12. februar 2021 afgivet høringssvar vedr. udkastet til lovforslaget om etablering af naturnationalparker - også mere præcist kaldet "lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om mark- og vejfred og færdselsloven."

Der er afsat 888 millioner kr. i perioden 2021-2024 til bl.a. etablering af 13 naturnationalparker, foruden de to ved Gribskov og Fussingø, der allerede er i støbeskeen.

Læs mere om emnet

Danmarks Jægerforbund har i perioden op til og efter afgivelsen af høringssvaret skrevet en række artikler om emnet, hvori problematikken belyses på forskellig vis. Vi har oplistet artiklerne i linksamlingen herunder: