Hædersbevisninger & jubilæumsdiplomer

Hædersbevisninger

Danmarks Jægerforbunds hædersbevisninger gives for en særlig påskønnelsesværdig indsats på det jagtfaglige, jagtpolitiske eller på det jagtorganisatoriske område. Indsatsen skal være udført i Danmarks Jægerforbunds levetid, og modtageren skal ud over at opfylde de specielle kriterier i almindelighed være en værdig repræsentant for den danske jægerstand.

Hædersbevisningerne omfatter:

  1. Æresmedlemskab
  2. Aktivitetstegn
  3. Guldnål
  4. Sølvnål
  5. Bronzenål

Æresmedlemsskab

Hvem kan modtage: Medlemmer og ikke medlemmer
Hvad består det i: Emblem, diplom og gratis medlemskab
Hvem beslutter: Foreningens bestyrelse
Hvem tildeler: Foreningens generalforsamling
Hvor mange: Et par år mellem hver udnævnelse

Æresmedlemsskab - hent bestillingsblanket

Aktivitetstegn

Hvem kan modtage: Nuværende og tidligere medlemmer
Hvad består det i: Grøn nål og diplom
Hvem beslutter: Det stedlige HB-medlem
Hvem tildeler: På kredsmøder og jagtforeningsgeneralforsamlinger
Hvor mange: Max 3-4 pr. år. pr. kreds

Aktivitetstegn - hent bestillingsblanket

Bronzenål

Hvem kan modtage: Forhenværende og nuværende bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i jagtforeninger/kredse/regioner/HB - øvrige tillidsfolk, som har udført et længerevarende, bemærkelsesværdigt, loyalt og solidt organisationsarbejde for jagtforening, kreds, region eller forbund - andre personer, der har udført et længerevarende og engageret arbejde til fremme af jagtens sag.
Hvad består det i: Bronzenål og diplom
Hvem beslutter: Det stedlige HB-medlem
Hvem tildeler: Kreds- eller repræsentantskabsmøde
Hvor mange: Max 1 år. kreds pr. år.

Sølvnål

Hvem kan modtage: Forhenværende og nuværende bestyrelses- og udvalgsmedlemmer i
kredse/regioner/HB - øvrige tillidsfolk, dom har udført et længerevarende, bemærkelsesværdigt, loyalt og solidt organisationsarbejde for kreds, region eller forbund - andre personer, der har udført et længerevarende og
engageret arbejde til fremme af jagtens sag.
Hvad består det i: Sølvnål og diplom
Hvem beslutter: Hovedbestyrelsen efter indstilling fra kredsformand
Hvem tildeler: Kreds- eller repræsentantskabsmødet
Hvor mange: Max 1 pr. kreds pr. år.

Guldnål

Hvem kan modtage: Enhver, dog fortrinsvis jægere, der yder eller har ydet en usædvanlig organisatoriske eller politisk indsats til gavn for jagten i Danmark eller internationalt.
Hvad består det i: Guldnål og diplom
Hvem beslutter: Hovedbestyrelsen - på eget initiativ eller efter indstilling fra kredsformand
Hvem tildeler: DJ på repræsentantskabsmødet.
Hvor mange: 1 pr. år.

Jubilæumsdiplomer

Medlemmer der har været medlem af en jagtforening under Danmarks Jægerforbund i mange år, kan betænkes med et jubilæumsdiplom og en nål. Danmarks Jægerforbund udsteder diplomerne ved hhv. 25, 30, 40, 50, 55, 60, 65, 70 og 75 års- medlemskab.

Diplomerne bestilles af jagtforeningen på denne blanket.

Det er samme blanket som benyttes uanset antal år. Det er altid godt at være i god tid. I bedes der for indsende blanketten senest 14 dage før, overrækkelsen finder sted. Blanketten sendes til: 

Danmarks Jægerforbund
Molsvej 34
8410 Rønde
Att.: Julie Fischer Rasmussen eller på jur@jaegerne.dk 

Jægerprisen

Jægerprisen gives til en modtager, der har: taget et ekstraordinært og modigt initiativ; har været nyskabende; haft fokus på at udvikle en stærk og frivillig organisation, som fremmer jægernes, jagtens og/eller naturens sag i det brede og langsigtede perspektiv.

Prisen bliver uddelt til EN INTERN og EN EKSTERN KANDIDAT:

Prisen kan én gang årligt uddeles til en intern og/eller en ekstern kandidat og består af et diplom samt en pengegave på 10.000 kr.

 Den interne pris

Gives til en enkeltperson (tillidsperson eller menigt DJ-medlem) eller en gruppe (f.eks. DJ jagtforening, et jægerråd eller anden gruppe indenfor DJ)

Den eksterne pris

Gives til en ekstern enkeltperson (forsker, opinionsdanner, journalist, politiker, erhvervsperson; modtagere behøver ikke at være DJ-medlem) eller en gruppe.

Uddeling af prisen

Prisen uddeles på jægerforbundets repræsentantskabsmøde eller ved anden passende lejlighed.

Kandidater

Forslag til kandidater sendes til administrationen, hsm@jaegerne.dk.

Forslaget skal indeholde navn og gerne kontaktoplysninger på kandidaten, begrundelse for kandidaturet og indstillers navn og kontaktoplysninger.

Indkomne kandidatforslag behandles af et bedømmelsesudvalg som består af et hovedbestyrelsesmedlem, en kredsformand og direktøren for DJ og godkendes af hovedbestyrelsen.

Opdateret 2. december 2020/HSM