Haglskydeprøver

Tilmelding til haglskydeprøve

MitJagttegn.dk

Prøver 2018

Tilmelding skal ske på "Mit Jagttegn"

Datoer og steder kan blive ændret. Se på "Mit Jagttegn"

Se datoer i årshjulet

Der bliver afholdt en ekstra haglprøve fredag d. 30-11-18
i Greve Jagtforening. Tilmelding er via "Mit Jagttegn"