OBS: Denne artikel er over ét år gammel, og derfor er indholdet måske ikke længere korrekt. Har du spørgsmål til indholdet, eller mener du, at vi med fordel kan skrive om emnet i en ny historie, så kontakt os på webmaster@jaegerne.dk.
Offentliggjort den: 25. maj 2020

Møde om udsætning og opdræt af fjervildt

Danmarks Jægerforbund har planlagt en række dialogmøder om natur- og vildtpleje med særlig vægt på opdræt og udsætning af fjervildt samt jagt på udsatte ”vildtfugle” herunder fasaner, agerhøns og gråænder. Denne gang i kreds 6-7.

Tidspunkt: mandag d. 28. september 2020 kl. 19.00-22.00.

Dialogmøder er opfølgning på tidligere afholdte møder og en fortsat dialog med alle interessenter knyttet til fjervildtopdræt og udsætning af fjervildt.

Vi skal fortsat sikre en proces, der kan skabe grundlag for at bevare udsætningsmuligheden i Danmark. Det gælder udsætning af fjervildt for jægere med små terræner og på større ejendomme med mere kommercielle tilgange. Jagtens udøvelse på konsortiejagter, herunder intervaller mellem jagter, skal også diskuteres.

Målgruppen er således, alle der opdrætter og/eller udsætter fjervildt på alle niveauer samt lodsejere, der udlejer jagt, hvor der udsættes fjervildt.

Det er derfor vigtigt, at alle, der arbejder med jagt på dette område og driver jagt i større eller mindre omfang, møder op og er med til at diskutere disse emner, så alle er forberedt bedst muligt, på fremtidens udsætning.