Nilgås (Alopochen aegyptiaca)

Foto: Carsten Dahl-Hansen

Kendetegn

Nilgåsen er ikke en egentlig gås men derimod beslægtet med gravanden, som den overgår en smule i størrelse. Nilgåsens kendetegnes med en vægt på ca. 1,5-2,2 kg og et vingefang på 110-130 cm. Dens fjerdragt er broget med tydelige brune pletter omkring øjnene. Den har lange, blegrøde ben. Under flugten ses tydelige hvide felter inderst på oversiden af forvingen.

Udbredelse og levesteder

Nilgåsen har sin naturlige udbredelse i Nordafrika syd for Sahara, men er indført som prydfugl til parker i Europa. Herfra har den bredt sig kraftigt og har etableret sig som fritlevende i flere europæiske lande. Siden 2000 har den våret fast ynglefugl i Danmark.

Nilgåsen lever ofte i søer uden bevoksning, gerne i gamle grusgrave.

Føde

De voksne fugle lever hovedsageligt af planteføde, f.eks. græs og afgrøder. Ungerne, derimod, lever fortrinsvis af dyrisk føde, som de finder i vandet.

Nilgåsen er klassificeret som en invasiv art, der er uønsket i den danske natur.

Yngleforhold

Nilgåsen er meget aggressiv i yngleområdet, hvor den har svært ved at acceptere andre ynglefugle.