Jagtprøve

For at få jagttegn, skal du have bestået jagtprøven. Når den er bestået, bliver du optaget i Miljøstyrelsens register over jagttegnsberettigede og får mulighed for at indløse jagttegn.

Når man har fået sit jagttegn, skal man efterfølgende bestå en skydeprøve, før man kan få tilladelse til at gå på jagt. Du kan frit vælge mellem haglskydeprøven, riffelprøven eller buejagtprøve. Der er ingen krav om rækkefølge, men du skal bestå skydeprøven før du må jage med det pågældende våben.  

Hvem kan tage jagtprøven?

 

  • Alle, der har gennemført et jagttegnskursus
  • Personer, der minimum fylder 16 år i det kalenderår, man går op til jagtprøven
  • Personer med fast bopæl i Danmark

Er du under 18 år, skal du medbringe en underskrevet samtykkeerklæring fra en forælder eller værge om, at du må aflægge prøve og efterfølgende må få jagttegn.